NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stafdienst Personeel en Organisatie

Tel. : 02 233 41 11
Fax : 02 233 49 80
E-mail : pno@werk.belgie.be 

Directrice : Pascale Cadiat

Adviseuse : Catherine Loir

 • Begrotingsondersteuning : begroting en personeelsplan

Adviseur: Guy Michils

 • Juridische ondersteuning : regelgeving en geschillen

Attaché: Daniel Martiny

 •   Communicatie ondersteuning en beheer administratieve ondersteuning

Directie van de planning, de selectie en de loopbaan

Attachés : Liesbet Herreman, Cécile Lemaire, Cécile Populaire, Carine Vanden Berghe

 • Uitwerking personeelsplan, planificatie en uitvoering selecties, functiebeschrijving en -classificatie, interne mobiliteit, promoties, loopbaanbegeleiding
 • Onderscheiding eretekens

Directie van de personeelsadministratie

Adviseur : Dirk Coppens

 • Arbeidsrelaties: beheer van de indienst -en uitdiensttredingen, uitvoering promotiebeslissingen, interne en externe mobiliteit, detachering, affectaties, hogere functies, uitvoering van aanstellingen/aftredingen van leden van strategische organen
 • Arbeidsomstandigheden: loonbeheer, beheer afwezigheden en arbeidsduur, arbeidsongevallen, arbeidsziekten, cumulatie. 

Directie van de competentieontwikkeling

Attachés : Rudi Castelyns, Alexandre Devouge, Nadia Filippi, Nathalie Lowette, Christine Prehat

 • Analyse van de behoeften op vlak van competentieontwikkeling, opstellen van het competentieontwikkelingsplan, organisatie en opvolging van het onthaal, de integratie en de stage van nieuwe medewerkers, ontwikkelcirkels  

Directie van de kwaliteit, de diversiteit en de sociale dienst

Attachée: Marthe Lucas

 • Beheer HR processen, organisatie telewerk, beheer HR projecten, promotie en ontwikkeling diversiteit, ter beschikking stellen van tools voor een goed beheer
 • Collectieve acties van de sociale dienst: organisatie van het onthaal van de kinderen van het personeel gedurende de schoolvakanties, hospitalisatieverzekering, organisatie van de bloedinzameling, voorbereiding op het pensioen
 • Individuele acties van de sociale dienst: psychosociale en financiële bijstand

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites