NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Tel. : 02 233 41 11
Fax : 02 233 40 77
E-mail : coa@werk.belgie.be 

Directeur-generaal : Guy Cox

Algemene opdracht: de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten.

Afdeling van de sociale bemiddeling

Korps van sociaal bemiddelaars 

Adviseurs-generaal : André Blaimont, Elise Buekens, Marc De Smet, Sophie du Bled

Adviseurs : Dominique Bloemen, Yves Bolsee, Sonja Broucke, Dimitri Knockaert, Sylvie Kwaschin, Marc Payen, Lieve Rams, Sophie Rosman, Lieve Verboven, Philip Verstraete

 • Preventie en opvolging van sociale conflicten;
 • Sociale bemiddeling;
 • Voorzitterschap en vice-voorzitterschap van paritaire comités en subcomités;
 • Uitvoering van bijzondere administratieve opdrachten.
Sociale bemiddeling in de overheidssector 
Adviseurs : Frédéric Nollet, Anouk Pattyn, Brigitte Roefs
  
 • Preventie en opvolging van sociale conflicten; 
 • Sociale bemiddeling; 
 • Het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen;
 • Het opstellen van verslagen en studies voor alle overheidsdiensten;
 • Het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen. 
 
 

Afdeling van het sectoraal overleg

Adviseur-generaal : Dominique Dumont

 • Waarborgen van de ontwikkeling, de opvolging en de juridische en logistieke ondersteuning van het sectoraal sociaal overleg

Directie Algemene Zaken  

Attachés : Chris Grauwels, Mina Radouai

 • Intern beheer (personeel, budget, documentatie).
   

Directie van het beheer van de paritaire comités 

Adviseur a.i.: Isabelle Sottiaux 
Attachés : Soetkin De Ketelaere, Paul Dohet, Michaël Marinus, Ward Robben, Françoise Van Den Abbeel

 • Oprichting van de paritaire comités en subcomités en de benoeming van hun leden;
 • Vaststelling van het bevoegde paritaire comité voor individuele ondernemingen;
 • Representativiteit van de werkgevers- en werknemersorganisaties;
 • Regeling van de geschillen over de bevoegdheid van de paritaire comités en subcomités.
 

Directie van het secretariaat van de paritaire comités 

Attaché: Nicolas Defise

 • Organisatie en ondersteuning van de vergaderingen van de paritaire comités en subcomités;
 • Opstellen van de notulen van de vergaderingen van de paritaire organen;
 • Administratieve ondersteuning van de paritaire organen;
 • Organisatie van de archieven van de paritaire organen.
 

Directie van de griffie en de algemeen verbindend verklaring van de CAO's 

Adviseur: Ingrid Abraham

Attachés : Hubert Gosset, Geneviève Hallet, Bourgeois Hervé, Willem Lans, Dirk Nijs, Maarten Vansintjan 

 • Procedure tot algemeen verbindend verklaring van sectorale CAO's;
 • Voorbereiding van de publicatie van de koninklijke besluiten die de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) algemeen verbindend verklaren;
 • Raadpleging van de collectieve arbeidsovereenkomsten en aflevering van voor eensluidend verklaarde afschriften van geregistreerde CAO's;
 • Ontvangst en registratie van collectieve arbeidsovereenkomsten, toetredingen en opzeggingen;
 • Neerlegging van alle juridische akten, neergelegd op vraag van werkgevers- of werknemersorganisaties of werkgevers;
 • Neerlegging van de evaluatierapporten van bepaalde CAO's;
 • Publicatie van de berichten van neerlegging van sectorale CAO's in het Belgisch Staatsblad.
 

Directie van de analyse en de evaluatie van de CAO's 

Adviseur : Philip Braekmans
Attachés : Patrick De Ridder, Malwina Kowalska, Andreina Marredda, Joachim Smagghe, Mandy Snoeks, Monika Stevens, Albert Van Nuffel, Mark Verbist, Maartje Wagemans;

 • Uitwerking van de resultaten van het sociaal overleg
 • Juridische aspecten en geschillen met betrekking tot de rechtsbron "CAO's";
 • Interne wettigheidscontrole van de CAO's waarvoor de algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd;
 • Bijhouden van de inventaris van de fondsen voor de bestaanszekerheid.
 • Toepassing van de wetten op de havenarbeid en de diamantnijverheid.

Directie van de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering 

Adviseurs: Béatrice Mollet
Attachés : An Kemps, Anne Burny, Maurice Bigango, Daniella Pierreux, Magali Simke

 • Behandelen van dossiers over de afwijkingen op de reglementering inzake brugpensioen;
 • Reglementering (gedeeltelijk) en behandelen van dossiers over herstructurering van bedrijven;
 • Reglementering (gedeeltelijk) en behandelen van dossiers inzake crisismaatregelen tot aanpassing van de arbeidsduur of van het arbeidsvolume;
 • Secretariaat van de Commissie Brugpensioen en van de Commissie Ondernemingsplannen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites