NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen

Tel. : 02 233 41 11
Fax : 02 233 48 21
E-mail : iab@werk.belgie.be 

Directeur-generaal : Michel De Gols

Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen.

1. Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen

Adviseur-generaal : Mirjam Malderie
Adviseurs : Bernard Lantin
Attachés : Julien Bartholomé, Patrick Borgions, Yves Brosteaux, Sarah Depuydt, Céline du Bled, Christine Lardin, Bernard Limpach, Joni Roobaert, Anne-Cécile Schreuer, Brecht Stalmans, Sylvie Taube, Annelies Van De Geuchte, Claudio Vandersnickt

  • Uitwerking en interpretatie van regelgevende teksten over de arbeidsovereenkomsten (arbeiders, bedienden, studenten, dienstboden, huisarbeiders, handelsvertegenwoordigers, interimarbeiders, binnenschippers en schepelingen, betaalde sportbeoefenaars, PWA, dienstencheques), over de herstructureringen (sluiting van ondernemingen, collectieve ontslagen, conventionele overdracht van ondernemingen), over de non-discriminatie op basis van leeftijd..., over de moederschapsbescherming... ;
  • Uitwerking en interpretatie van de reglementering inzake arbeidsorganisatie (arbeidsduur, wekelijkse rust, feestdagen, nachtarbeid, rusttijden en pauzes, deeltijds werk), arbeidsduurvermindering, vrouwen-, kinder- en jongerenarbeid, de arbeidsreglementen, de loonbescherming, de interimarbeid, de sociale documenten, de bouwwerken, de sociale abonnementen... ;
  • Informatie en advies met betrekking tot individuele problematieken waarmee men in het kader van de arbeidsverhouding wordt geconfronteerd.
  • Herstructureringsobservatorium: verzameling, behandeling en publicatie van statistische gegevens met betrekking tot de herstructureringen van ondernemingen.

2. Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten

Conseillère: Laura Ballarin

Cel Inspraakorganen 

Attachés : Ellie Dewaele, Souhaila Horma Laroussi, Jordy De Dobbeleer

  • Organisatie van de sociale verkiezingen ;
  • Uitwerking van de normen met betrekking tot het statuut van de werknemersvertegenwoordigers ;
  • Uitwerking en interpretatie van de normen met betrekking tot de instelling, de werking en de doelstellingen van de ondernemingsraden (met inbegrip van de sociale balans) ;
  • Uitwerking en interpretatie van de normen inzake de instelling, de werking en de opdrachten van de Europese ondernemingsraden.

Cel Arbeidsgerechten 

  • Benoeming en ontslag van de sociale magistraten van de arbeidshoven en -rechtbanken ;
  • Personeelsbeheer van de griffies van de arbeidshoven en -rechtbanken.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites