NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen


Tel. : 02 233 41 11
E-mail : iab@werk.belgie.be 

Directeur-generaal a.i.: Damien Delatour

Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen.

Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen

Verantwoordelijke: Bernard Lantin

 • Uitwerking en interpretatie van regelgevende teksten over :
  • de arbeidsovereenkomsten (arbeiders, bedienden, studenten, dienstboden, huisarbeiders, telewerkers, handelsvertegenwoordigers, interimarbeiders, binnenschippers en schepelingen, betaalde sportbeoefenaars, PWA, dienstencheques);
  • de deeltijdse arbeid;
  • de herstructureringen (informatie en raadpleging van de werknemers, sluiting van ondernemingen, collectieve ontslagen, conventionele overdracht van ondernemingen);
  • outplacement;
  • politiek verlof;
  • non-discriminatie op basis van leeftijd;
  • de arbeidsorganisatie (arbeidsduur, wekelijkse rust, feestdagen, nachtarbeid, rusttijden en pauzes, deeltijds werk), arbeidsduurvermindering, vrouwen-, kinder- en jongerenarbeid, de arbeidsreglementen, de loonbescherming, de interimarbeid, de sociale documenten, de bouwwerken, de sociale abonnementen... ;
  • moederschapsbescherming (behalve de reglementering welzijn op het werk);
  • detachering van werknemers, toepasbare regelgeving;
  • interimarbeid, terbeschikkingstelling van werknemers, werkgeversgroeperingen.
   
 • Verbindingsbureau: contactpunt in navolging van de richtlijn EG 96/71 voor inlichtingen over de regelgeving die van toeppassing is op werknemers gedetacheerd in België; buitenlandse werkgevers oriënteren naar de bevoegde administraties.
 • Informatie en advies over individuele problematieken in het kader van de arbeidsverhouding.

Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten

 • Organisatie van de sociale verkiezingen;
 • Uitwerking van de normen met betrekking tot het statuut van de werknemersvertegenwoordigers;
 • Uitwerking en interpretatie van de normen met betrekking tot de instelling, de werking en de doelstellingen van de ondernemingsraden (met inbegrip van de sociale balans);
 • Uitwerking en interpretatie van de normen inzake de instelling, de werking en de opdrachten van de Europese ondernemingsraden;
 • Herstructureringsobservatorium: verzameling, behandeling en publicatie van statistische gegevens met betrekking tot de herstructureringen van ondernemingen;
 • Benoeming en ontslag van de sociale magistraten van de arbeidshoven en -rechtbanken;
 • Personeelsbeheer van de griffies van de arbeidshoven en -rechtbanken.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens