NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen


Tel. : 02 233 41 11
E-mail : iab@werk.belgie.be 

Directeur-generaal : Michel De Gols

Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen.

Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen

Afdelingshoofd: Bernard Lantin

  • Uitwerking en interpretatie van regelgevende teksten over de arbeidsovereenkomsten (arbeiders, bedienden, studenten, dienstboden, huisarbeiders, handelsvertegenwoordigers, interimarbeiders, binnenschippers en schepelingen, betaalde sportbeoefenaars, PWA, dienstencheques), over de herstructureringen (sluiting van ondernemingen, collectieve ontslagen, conventionele overdracht van ondernemingen), over de non-discriminatie op basis van leeftijd..., over de moederschapsbescherming... ;
  • Uitwerking en interpretatie van de reglementering inzake arbeidsorganisatie (arbeidsduur, wekelijkse rust, feestdagen, nachtarbeid, rusttijden en pauzes, deeltijds werk), arbeidsduurvermindering, vrouwen-, kinder- en jongerenarbeid, de arbeidsreglementen, de loonbescherming, de interimarbeid, de sociale documenten, de bouwwerken, de sociale abonnementen... ;
  • Informatie en advies met betrekking tot individuele problematieken waarmee men in het kader van de arbeidsverhouding wordt geconfronteerd.

Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten

Afdelingshoofd: Laura Ballarin

  • Organisatie van de sociale verkiezingen;
  • Uitwerking van de normen met betrekking tot het statuut van de werknemersvertegenwoordigers;
  • Uitwerking en interpretatie van de normen met betrekking tot de instelling, de werking en de doelstellingen van de ondernemingsraden (met inbegrip van de sociale balans);
  • Uitwerking en interpretatie van de normen inzake de instelling, de werking en de opdrachten van de Europese ondernemingsraden;
  • Herstructureringsobservatorium: verzameling, behandeling en publicatie van statistische gegevens met betrekking tot de herstructureringen van ondernemingen;
  • Benoeming en ontslag van de sociale magistraten van de arbeidshoven en -rechtbanken;
  • Personeelsbeheer van de griffies van de arbeidshoven en -rechtbanken.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites