NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 19 januari 2011

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

19 januari 2011

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek Publicaties in ontwikkeling de discussieversie van het nieuwe inspectie-instrument “Beperken van Continue Vrijzettingen” vinden.

Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument per e-mail overmaken aan Peter Vansina (peter.vansina@werk.belgie.be). Gedurende de inspraakperiode zal de discussieversie van het inspectie-instrument “Beperken van Continue Vrijzettingen” niet voor inspecties gebruikt worden.

De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. Na de inspraakperiode zal het document worden afwerkt en officieel gepubliceerd.

De overlegvergadering voor het inspectie-instrument “Beperken van Continue Vrijzettingen” zal plaatsvinden op 26 april 2011 van 13u30 tot 16u15 in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel.

Wie aan de vergadering wil deelnemen, brengt Peter Vansina (peter.vansina@werk.belgie.be) hiervan op de hoogte via e-mail vóór 15 april 2011. Wij verwachten eveneens dat de deelnemers ten laatste tegen 15 april 2011 via deze weg ons de vragen en opmerkingen bezorgen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2011 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens