NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

Tel. : 02 233 41 11
Fax : 02 233 46 39
E-mail : hua@werk.belgie.be 

Directeur-generaal a.i.: Paul Tousseyn, directeur-generaal Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

 • Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid.

Directie van de algemene zaken

Adviseur : Birgitte Berghmans
Attachés : Freddy Van Den Berghe, Johan Van Vaerenbergh

 • Beheer van de human resources, begroting en logistiek;
 • Interne organisatiebeheersing;
 • Documentatiebeheer welzijn op het werk en verspreiding van de informatie via elektronische weg.

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVAR)

Attaché-directiehoofd : Alain Piette

 • Organisatie van de realisatie, de promotie en de valorisering van de studies en wetenschappelijke onderzoeken over het welzijn op het werk.

Afdeling van de normen over het welzijn op het werk

De Afdeling van de normen over het welzijn op het werk bereidt de welzijnsregelgeving voor, en interpreteert en evalueert ze. Ze houdt zich ook bezig met de voorbereiding van die normen op Europees en internationaal niveau en de omzetting van de Europese en internationale normen in Belgisch recht.

Adviseur-generaal : Godelieve Ponnet
Adviseurs : Christl Bolle, Nadine Gilis ; Xavier Lebichot

Attachés : Anne-Marie Body, Charlotte Demoulin, Valérie Deliège, Maurits De Ridder, Evy Hilderson, Hilde Landuyt, Annabelle Lion, Valérie Poucet, Hicham Rais, Christelle Schmitz, Marie-Elise Van Bellingen, Valérie Vervliet, Linda Wouters

 • Uitwerking, opvolging en logistieke ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de regelgevende teksten met betrekking tot het welzijn op het werk (veiligheid en gezondheid, ergonomie, geweld op het werk, psychosociale risico's, verfraaiing van de werkplaatsen...) ;
 • Administratieve finalisatie van de reglementaire bepalingen inzake welzijn op het werk en erkenningen ;
 • Redactie en interpretatie van technische voorschriften inzake welzijn op het werk ;
 • Studie van de juridische problemen met betrekking tot welzijn op het werk ;
 • Samenwerking op het vlak van de redactie en de aanpassing van de Europese en internationale regelgeving inzake het welzijn op het werk ;
 • Onderzoek van afwijkingen op de reglementering.

Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk

De Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk zorgt voor de promotie en de informatie met betrekking tot het welzijn op het werk op internationaal en Belgisch niveau.  Ze ontwikkelt actieprogramma's over de verspreiding en het gebruik van de "goede praktijken", en netwerken die informatie uitwisselen over het welzijn op het werk.

Adviseur-generaal : Véronique Crutzen

Directie van de eretekens 

 • Toekenning van de eretekens aan de personen die in de ondernemingen door hun dagelijkse activiteiten of door een uitzonderlijke daad een bijdrage hebben geleverd aan de goede werking of verbetering van de maatschappij.

Directie van de modelwerkplaatsen 

 • Beheer van de modelwerkplaatsen, opgericht voor de promotie van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers : een demonstratielaboratorium voor elektriciteit ;
 • Organisatie van de bezoeken aan de modelwerkplaatsen.

Directie van de gedragscommunicatie 

Attachés : Frank Dehasque, Ginette Mutunku Tota, Mélanie Straetmans, Greet Van Meulder

 • Uitwerking, ontwikkeling en realisatie van acties voor de promotie, sensibilisering en informatie over het welzijn op het werk ;
 • Uitbouwen van relatienetwerken (practici in een onderneming, controlediensten en experten) in het domein van het welzijn op het werk ;
 • Promotie van een reeks projecten in het kader van het Sociaal Europees Fonds : de strijd tegen rugpijnen, stress, pesten en ongewenst seksueel gedrag, ongevallen en ziekten...
 • Cel Focal Point : beheer en ondersteuning op logistiek en inhoudelijk vlak bij de Belgische "antenne" van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in Bilbao.

Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk

De Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk organiseert het sociaal overleg onder andere op het vlak van de normering inzake het welzijn op het werk. Ze beheert ook de procedures voor de erkenning en de goedkeuring van de externe actoren die een rol spelen bij het welzijn op het werk.

Adviseur: Yannick Cheyns, belast met erkenningen

Directie van de Hoge Raad en de bijzondere commissies en raden 

Adviseur : Danny De Baere
Attachés : Valérie Deliège

 • Secretariaat van de Hoge Raad voor de preventie en veiligheid op het werk, die een raadgevende rol speelt inzake welzijn ;
 • Secretariaat van de Commissie voor de opvolging van de externe diensten voor de preventie en de bescherming op het werk ;
 • Beheer en secretariaat van de Commissie voor het sociaal onderzoek en de vorming van de werknemersvertegenwoordigers.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites