NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vestigingsuitkering

Voorstelling

Het betreft een uitkering voor een niet-werkende werkzoekende, ingeschreven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (de VDAB voor Vlaanderen en ACTIRIS voor het Brussels Gewest) die zich voorbereidt op een vestiging als zelfstandige en die daarbij begeleid wordt door het Participatiefonds.

Het betreft hier het participatiefonds opgericht bij de Nationale Kas voor Beroepskrediet, bij de wet van 28 juli 2002. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden op de site www.fonds.org of telefonisch 02/210 87 87.

Deze uitkering kan slechts toegekend worden voor een periode van hoogstens 6 maanden, te rekenen van datum tot datum vanaf de aanvang van de voorbereiding.

Doelgroep

De niet-werkende werkzoekende, ingeschreven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding dient bij de aanvang van de voorbereidingsperiode jonger te zijn dan 30 jaar.

Hij dient tevens bij de aanvang van de voorbereidingperiode:

  • ofwel niet gerechtigd te zijn op uitkeringen aangezien hij niet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoet;
  • ofwel niet gerechtigd te zijn op uitkeringen ten gevolge van een sanctie wegens vrijwillige werkloosheid, een sanctie in het kader van de procedure van opvolging van het actieve zoekgedrag van werklozen ofwel geschorst wegens langdurige werkloosheid.

Uitkering

De werkloze die aan de voorwaarden voldoet verkrijgt gedurende de voorziene periode van zes maanden een vestigingsuitkering die gelijk is aan de normaal voorziene inschakelingsuitkering voor zijn ouderdom en gezinssituatie.

Bijkomende opmerking

De vestigingsuitkering wordt echter niet gelijkgesteld met een normale inschakelings-, wacht- of werkloosheidsuitkering voor het verkrijgen van verdere of latere rechten.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites