NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Terugbetaling aan de werkgever

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 Opgelet: het individueel en collectief arbeidsrecht blijven een federale bevoegdheid (arbeidsovereenkomst, arbeidstijd, arbeidsvoorwaarden, ...).

 

Regionalisering - gevolgen voor de aanvraag

Vanaf 1 juli 2014 wordt de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof overgedragen aan de gewesten.  De effectieve overdracht van het personeel en de aanvragen zal op 1 april 2015 plaatsvinden.  Vanaf 1 april 2015 zal het contact tussen de werkgevers en de administratie met betrekking tot de aanvragen om terugbetaling, gebeuren op volgende adressen :

Vlaams Gewest 

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel. : 02/553 18 00
e-mail : educatiefverlof@vlaanderen.be 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel. : 02/204 16 30
e-mail : bev@gob.irisnet.be 

FOREM 

Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tél. : 071/27 50 74
e-mail : conge.education@forem.be 

Hoe moeten de aanvragen ingedeeld worden per gewest?

  • De aanvragen moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.
  • Wanneer de onderneming in de KBO vestigingseenheden in verschillende gewesten heeft, dan moet de schuldvordering ingediend worden in het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld.  Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten.  De aanvraag mag wel geglobaliseerd worden per gewest. 

Een overzicht van de te volgen werkwijze indien de werknemer gedurende het schooljaar 2013-2014 in verschillende regio's tewerkgesteld was kan u terugvinden in bijgaande nota over interregionale mobiliteit (nota, PDF, 239 KB).

Hoe de aanvraag indienen ?

De aanvraag per schooljaar (voor educatief verlof toegekend in de periode van 1/9 tem 31/8 van het volgende jaar) indienen voor alle werknemers samen.

Twee formulieren invullen:

De originele getuigschriften bij de individuele steekkaart van de werknemer voegen om de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding te bewijzen.

Verder nog bijvoegen (naargelang het geval):

  • het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (voor werknemers <4/5 tewerkgesteld met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor variabele deeltijdsen);
  • een verklaring (Word of PDF) op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs):

 
 

Wie kan de aanvraag indienen ?

De werkgever dient de aanvraag om terugbetaling in.
Hij kan dit ook aan een sociaal secretariaat toevertrouwen.
Als de terugbetaling op rekening van een derde (bv. sociaal secretariaat) gevraagd wordt, is een volmacht nodig.

Wanneer de aanvraag indienen?

De aanvraag kan ingediend worden na afloop van het schooljaar.

De werkgever beschikt over een termijn van 1,5 jaar om de terugbetaling aan te vragen.  Deze termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat.

De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2012/2013 zijn verjaard vanaf 30 juni 2014. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2013/2014 zullen ten laatste op 30/06/2015 ingediend moeten zijn.

Individuele steekkaart

Vul slechts één steekkaart in per werknemer voor al het educatief verlof toegestaan in de loop van het schooljaar dat u terugvordert.

Zorg dat alle steekkaarten in alfabetische volgorde gerangschikt worden zoals op de schuldvordering.

Vervolledig de gegevens van de werknemer. Bij statuut, betekent (A) arbeider en (B) bediende.

In de eerste tabel duidt u het gebruik van het educatief verlof aan.
U vult per dag het aantal uren educatief verlof in dat werd opgenomen door de werknemer. Indien nodig werkt u met een symbool dat u buiten de tabel verklaart.

In de kolom "totaal maandelijkse uren" of "totaal per maand" komt het totaal aantal uren educatief verlof dat per maand werd opgenomen.

Bij de arbeidsduur vult u de prestaties van de werknemer per week en per dag in.
Duid ook aan of de prestaties vast of variabel zijn.
Detailleer het uurrooster (eventueel met een bijlage) indien u wil bewijzen dat er lesuren samenvallen met werkuren.

Procedure voor de schooljaren 2013/2014

De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen.

De berekening van deze forfaits, zoals voorzien in de wetgeving, levert voor 2013/2014 een verschillend forfait op per type opleiding.  Dit zijn de verschillende forfaits :

  • 21,54 € voor de volwassenenonderwijs
  • 22,08 € voor de sectorale opleidingen (=maximumforfait)
  • 18,49 € voor de algemene opleidingen
  • 21,04 € voor de andere opleidingen

De dienst zal het forfaitair uurbedrag voor elk goedgekeurd uur toekennen. Dit hoeft niet ingevuld te worden.

Vergeet niet de individuele steekkaart te dateren en origineel te ondertekenen.

Aangifte van schuldvordering

Op dit formulier vult de werkgever zijn gegevens in. Vermeld de verschillende vestigingen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.  Voorbeeld : NV ABC, volledig adres, vestigingen : Brugge, Kortrijk, Gent.

Let op : het correspondentieadres van het bedrijf moet gekozen worden in een zetel van de regio waarvoor de aanvraag ingediend wordt !

Vermeld de werknemers op de schuldvordering in alfabetische volgorde.

Het terugbetaalbaar bedrag zal door de dienst berekend worden.

Vul ook het rekeningnummer in waarop dit bedrag gestort kan worden en geef de naam, het telefoonnummer en mailadres van een contactpersoon die inlichtingen kan geven over de aanvraag.

Vergeet niet de schuldvordering te dateren en origineel te ondertekenen. 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites