NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : wea@werk.belgie.be 

Directeur-generaal : Jan Vanthuyne

 • Algemene opdracht : 
  • Voorbereiding, bevordering en uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt, en werkloosheidsverzekering,  van werkloosheid met bedrijfstoeslag, van tijdskrediet en loopbaanonderbreking;
  • Studies en statistieken over het werkgelegenheidsbeleid en de arbeidsmarkt in België;
  • Beheer van de administratieve geldboeten en uitvoering van het sociaal strafrecht;
  • Coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van internationale dossiers van de FOD;
  • Juridische bijstand aan andere diensten van de FOD;
  • Ter beschikking stellen van externe documentatie aan de diensten van de FOD.
   

Directie van de reglementering van de werkgelegenheid en de werkloosheid

Diensthoofd: Tom Parys

 • Voorbereiding en interpretatie van regelgevende teksten en uitvoering van federale werkgelegenheidsmaatregelen (Sociale maribel, Startbaan- en stageverplichting, projecten startbanen en risicogroepen,...);
 • Voorbereiding en interpretatie van regelgevende teksten met betrekking tot de opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (werkloosheid, brugpensioen, tijdskrediet, loopbaanonderbreking,...);
 • Voorbereiding en interpretatie regelgeving buitenlandse arbeidskrachten (verblijfssituatie);
 • Opvolgen impact zesde Staatshervorming, luik arbeidsmarkt;
 • Analyses en studies aangaande deze materies. 

Afdeling van de studie van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt

Afdelingshoofd:: Tom Bevers

 • Studies en statistieken van de beroepsbevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid ;
 • Studies en statistieken met betrekking tot lonen en arbeidsduur;
 • Studies en statistieken aangaande de situatie van buitenlandse werknemers op de Belgische arbeidsmarkt;
 • Coördinatie van de relaties van de FOD met de Europese Unie binnen het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie, met het OCDE, Eurostat en IMF.
 • Studies en analyses van de impact van de werkgelegenheidsmaatregelen en de arbeidsreglementering op de arbeidsmarkt in het kader van de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie en de deelname aan de werkzaamheden van andere internationale organisaties ;
 • Coördinatie van de bijdragen aan het Nationaal hervormingsprogramma en opstellen van een ontwerprapport;
 • Secretariaat van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid ;

Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen


Tel. : 02 233 41 11
E-mail : afdjur@werk.belgie.be 

Afdelingshoofd: Jackie Van Damme

 • Bijstand aan het departement op juridisch vlak en inzake documentatie;
 • Behandeling van de dossiers van de administratieve geldboeten.
 

Directie van de juridische studiën en Directie van de geschillen 

 

Diensthoofd: Véronique Verelst
 • Juridische studies;
 • Coördinatie en advies bij ontwerpteksten;
 • Juridische documentatie;
 • Opvolging van de geschillen bij de Belgische en Europese rechtbanken.
 

Directie van de administratieve geldboeten

 

Diensthoofd: Jan Vanermen
 
 • Samenstellen en opvolgen van de dossiers, onderzoek van de processen-verbaal en van de verweermiddelen, opstellen van gemotiveerde beslissingen, opvolging van de rechtszaken voor de arbeidsrechtbank, uitvoering van de vonnissen en arresten.
 

Directie van de documentatie

 

Diensthoofd: Anke Coppens

 • Beheer van de documentatie voor alle diensten van het departement en de coördinatie van de centrale bibliotheek en van de handbibliotheken van de administraties.
 

Afdeling van de internationale zaken

 
E-mail : afdiza@werk.belgie.be

 
Afdelingshoofd:Thérèse Boutsen

Directie van de multilaterale betrekkingen

 
 • Coördinatie van het internationaal beleid van het departement en bevorderen van de arbeidsnormen in de wereldeconomie;
 • Relaties van het departement met de internationale organisaties:
  •  Verenigde Naties :
   • Opvolging van de activiteiten van het ECOSOC en de algemene raden van de Verenigde Naties
   • Uitvoering van het Internationaal pact voor de economische, sociale en culturele rechten
   • Uitvoering van de Agenda 2030 over de duurzame ontwikkeling en specifiek van de doelstelling nummer 8 bevoegd voor het waardig werk en de economische groei
  • Internationale arbeidsorganisatie :
   • Voorbereiding en bijdragen aan de Raad van beheer van het Internationaal Arbeidsbureau en de Internationale Arbeidsconferentie
   • Opvolging van de internationale verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten, aanbevelingen en conclusies
    
 • Raad van Europa :
 • Coordinatie van het jaarverslag over het Sociaal charter
 • Deelname aan het gouvernementale Comité
 • Opvolging van het Proces van Turijn en de promotie van de sociale rechten bij de Europese Raad
 •  
 • OESO :
 • Opvolging van de werken en in het bijzonder de richtlijnen van het OESO voor multinationale bedrijve  
 •  
 

Directie van de sociale bilaterale samenwerking   

 
 •  Internationale bilaterale betrekkingen, vooral met de ministeries van arbeid van andere landen;
 • Hulp bij internationale activiteiten van de sociale partners binnen het kader van de promotie van het sociaal dialoog
 • Organisatie van stages, seminaries en conferenties voor buitenlandse delegaties, onder meer voor de landen van Midden- en Oost-Europa.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites