NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : wea@werk.belgie.be 

Directeur-generaal : Jan Vanthuyne

 • Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt, en werkloosheidsverzekering, coördineren van de voorbereiding en de uitvoering van de internationale dossiers van de FOD, aanmoedigen van de uitvoering van transversale studies over de domeinen van de FOD.

Directie van de reglementering van de werkgelegenheid en de werkloosheid

Adviseur: Tom Parys
Attachés: Eric De Winter, Regine van Lancker, Frederik Scheerlinck 

 • Voorbereiding en interpretatie van regelgevende teksten en uitvoering van federale werkgelegenheidsmaatregelen (Sociale maribel, Startbaan- en stageverplichting, projecten startbanen en risicogroepen,...);
 • Voorbereiding en interpretatie van regelgevende teksten met betrekking tot de opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (werkloosheid, brugpensioen, tijdskrediet, loopbaanonderbreking,...);
 • Voorbereiding en interpretatie regelgeving buitenlandse arbeidskrachten (verblijfssituatie);
 • Opvolgen impact zesde Staatshervorming, luik arbeidsmarkt;
 • Analyses en studies aangaande deze materies. 

Afdeling van de studie van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt

Adviseur generaal : Tom Bevers
Adviseur: Valérie Gilbert
Attachés : Valérie Burnel, Marilyne De Spiegeleire, Dietert De Vos, Marie-Laure Noirhomme, Frédéric Poupinel De Valence

 • Studies en statistieken aangaande de situatie van buitenlandse werknemers op de Belgische arbeidsmarkt. Uitwerking en interpretatie van de regelgeving met betrekking tot de vreemde werknemers ;
 • Analyse van de impact van de Europese werkgelegenheidsstrategie en van het Europees Sociaal Fonds op het nationale werkgelegenheidsbeleid ;
 • Bijdragen aan de redactie van het Nationaal actieplan voor de werkgelegenheid ;
 • Studies en statistieken van de beroepsbevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid ;
 • Studies en statistieken met betrekking tot lonen en arbeidsduur ;
 • Studies en analyses van de impact van de werkgelegenheidsmaatregelen en de arbeidsreglementering op de arbeidsmarkt in het kader van de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie en de deelname aan de werkzaamheden van andere internationale organisaties ;
 • Coördinatie van de bijdragen aan het Nationaal hervormingsprogramma en opstellen van een ontwerprapport;
 • Secretariaat van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid ;
 • Strijd tegen de etnische discriminatie op de arbeidsmarkt ;
 • Sensibilisering omtrent diversiteit van de bedrijfswereld en de administratie en informatieverstrekking aan werknemers en werkgevers

Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen


Tel. : 02 233 41 11
E-mail : afdjur@werk.belgie.be 

Adviseur-generaal: Jackie Van Damme

 • Bijstand aan het departement op juridisch vlak en inzake documentatie;
 • Behandeling van de dossiers van de administratieve geldboeten.
 

Directie van de juridische studiën en Directie van de geschillen 

 

Adviseur: Véronique Verelst
Attachés: Marc Belien, Hans Clauwaert, Murielle Fabrot, Lieve Van Melckebeke, Verelst, Sarah Vergauwen

 • Juridische studies;
 • Coördinatie en advies bij ontwerpteksten;
 • Juridische documentatie;
 • Opvolging van de geschillen bij de Belgische en Europese rechtbanken.
 

Directie van de administratieve geldboeten

 

Adviseurs: Jan Vanermen
Attachés: Audrey Bosch, Carine Boulanger, Malika Broekhoven, Clémentine Burniaux, Barbara David, Marleen Decoutere, Sabrina De Leeuw-Vanden dooren, Séverine Dohogne, Nancy Francus, Isabelle Galle, Aurélie Gotfryd, Bernadette Hastir,Virginie Jacob, Aline Leclercq, Joanne Lecoq, Kaat Lewyllie, Nancy Maelstaf, Ulrich Maes,Florence Malaise, Michael Marinus, Sabrina Meyvaert, Sandra Nachtegaele, Laetitia Nulli, Ilse Parmentier, Caroline Pierard, Chantal Pire, Riet Schotte, Dominique Segard, Frédéric Thyrion, Kathleen Thyssen, Anja Van Goethem, Katrien Van Nuffel, Sanne Van Vlaenderen, Chris Vos, Karla Waumans, Pascaline Werrie

 • Samenstellen en opvolgen van de dossiers, onderzoek van de processen-verbaal en van de verweermiddelen, opstellen van gemotiveerde beslissingen, opvolging van de rechtszaken voor de arbeidsrechtbank, uitvoering van de vonnissen en arresten.
 

Directie van de documentatie

 

Attachés: Michel Clavie, Anke Coppens

 • Beheer van de documentatie voor alle diensten van het departement en de coördinatie van de centrale bibliotheek en van de handbibliotheken van de administraties.
 

Afdeling van de internationale zaken

 
E-mail : afdiza@werk.belgie.be
Adviseur-generaal : Thérèse Boutsen

Directie van de multilaterale betrekkingen


Adviseur: Ria Schoofs
Attachés : Laure Even, Stéphanie Hautot, Virginie Vaes

 • Coördinatie van het internationaal beleid van het departement en bevorderen van de arbeidsnormen in de wereldeconomie;
 • Relaties van het departement met de internationale organisaties: Internationale Arbeidsorganisatie, Europese Unie, Raad van Europa en OESO.
 

Directie van de sociale bilaterale samenwerking 

 

Attaché : Els Uytterhoeven

 • Internationale bilaterale betrekkingen, vooral met de ministeries van arbeid van andere landen;
 • Organisatie van stages, seminaries en conferenties voor buitenlandse delegaties, onder meer voor de landen van Midden- en Oost-Europa.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites