NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lijst van de sectorale stelsels voor de werklieden

Lijst per sector van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst toelaat, of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid

(Laatste update : 14 juni 2019)

Door op de onderlijnde nummers van de paritaire comités te klikken, kan u de lijst van de koninklijke besluiten, geordend per paritair comité, raadplegen, in pdf-formaat. 

Lijsten per sector van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst toelaat, of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid 

 PSC 102.06
(PDF,16KB)   
 PARITAIR COMITE VOOR HET GROEFBEDRIJF
 104 
(PDF, 16 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR DE IJZERNIJVERHEID
 106 
(PDF, 14 KB) 
PARITAIR COMITE VOOR HET CEMENTBEDRIJF
 109 
(PDF, 21 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF
 110 
(PDF, 24 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING
 111 
(PDF, 38 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW
 113 
(PDF, 15 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF
 114 
(PDF, 15 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ
 118 
(PDF, 15 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID
 120 
(PDF, 36 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID
 124 
(PDF, 14 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF
 126 
(PDF, 15 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING
 127 
(PDF, 15 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN
 128 
(PDF, 16 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN
 130 
(PDF, 13 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF
 136
 
(PDF, 16 KB) 
PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING
 140 
(PDF, 14 KB)  
 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK
 149 
(PDF, 15 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR DE SECTORS DIE AAN DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW VERWANT ZIJN
 301 
(PDF, 16 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF
 302 
(PDF, 17 KB) 
 PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF

 324 

(PDF, 13 KB) 

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens