NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 7 september 2011

 

  Nieuwsbrief preventie zware ongevallen  

7 september 2011

Beste,

 

U kan op onze website onder de rubriek Publicaties in ontwikkeling de discussieversie van het nieuwe inspectie-instrument "Noodplanning" vinden. Eerder was reeds een testversie van dit inspectie-instrument op onze website geplaatst.

Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument per e-mail overmaken aan Peter Vansina (peter.vansina@werk.belgie.be). Gedurende de inspraakperiode zal de discussieversie van het inspectie-instrument "Noodplanning" niet voor inspecties gebruikt worden. De testversie, die reeds in gebruik was sinds april 2009, zal uiteraard wel verder toegepast worden tijdens de overlegperiode.

De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. Na de inspraakperiode zal het document worden afwerkt en officieel gepubliceerd.

De overlegvergadering voor het inspectie-instrument "Noodplanning" zal plaatsvinden op 9 december 2011 van 9u30 tot 12u00 in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel.

Wie aan de vergadering wil deelnemen, brengt Peter Vansina (peter.vansina@werk.belgie.be) hiervan op de hoogte via e-mail vóór 29 november 2011. Wij verwachten eveneens dat de deelnemers ten laatste tegen 29 november 2011 via deze weg ons de vragen en opmerkingen bezorgen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2011 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens