NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 12 januari 2012

 

  Nieuwsbrief preventie zware ongevallen  

12 januari 2012

Beste,

 

U kan op onze website (www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek “Publicaties” de derde versie vinden van de informatienota “Procesveiligheidsstudie” (CRC/IN/002-N) 

 

Deze nota is bedoeld als een leidraad voor het uitvoeren van procesveiligheidsstudies. Met de term “procesveiligheidsstudie” bedoelen we het geheel van studies die worden uitgevoerd bij het ontwerpen en wijzigen van procesinstallaties, met de bedoeling de nodige maatregelen te treffen om de risico’s van ongewenste vrijzettingen van stoffen of energie te beheersen. Deze maatregelen zullen in hoofdzaak deel uitmaken van de installaties zelf, maar daarnaast kunnen ze ook betrekking hebben op de gebouwen van de Sevesosite, de lay-out van de site, de nutsvoorzieningen, en dergelijke meer. 

 

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij deze informatienota over te maken aan de inspectiediensten die betrokken waren bij de ontwikkeling van dit document. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment met deze inspectiediensten georganiseerd. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 3 van het document. 

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2011 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens