NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 16 februari 2012

 

  Nieuwsbrief preventie zware ongevallen  

16 februari 2012

Beste,

 

U kan op onze website (www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek “Lessen uit ongevallen” een aantal nieuwe nota’s vinden waarin incidenten of ongevallen worden beschreven die zich hebben voorgedaan in Belgische Sevesobedrijven.

Het gaat men name over de volgende documenten:

  • Ongecontroleerde reactie en explosie door het afbreken van een roerder (CRC/ONG/035-N)
  • Brand tijdens het onderhoud van een hexaan-stripper (CRC/ONG/036-N)
  • Blootstelling aan tolueendiisocyanaat bij het vervangen van een afsluiter (CRC/ONG/037-N)
  • Naftabrand in een stoomkrakingsinstallatie (CRC/ONG/038-N)
  • Explosie en brand door de ongewenste vorming van waterstofazide (HN3) (CRC/ONG/039-N).

De bedoeling van deze nota’s is het toegankelijk maken van lessen uit deze incidenten en ongevallen voor een groot publiek.

Deze nota’s werden opgesteld in samenspraak met de bedrijven waar het incident of ongeval zich voordeed.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2012 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens