NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 16 maart 2012

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

16 maart 2012

Beste,

 

U kan op onze website (www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek “Publicaties” twee nieuwe documenten vinden:

Aan de hand van het Inspectie-instrument Noodplanning willen de Seveso-inspectiediensten nagaan:

 • of binnen de onderneming de nodige maatregelen werden getroffen om op een gecoördineerde manier te reageren op een noodsituatie;
 • of de onderneming de mogelijke (representatieve) ongevallenscenario’s heeft geïdentificeerd en voor deze scenario’s adequate interventieplannen heeft opgesteld;
 • of de nodige opleiding en training wordt voorzien in het kader van de noodplanning en of de nodige noodplanoefeningen worden gehouden;
 • of de interventiemiddelen worden geïnspecteerd en onderhouden;
 • of de documenten van noodplan beheerd worden.

Het Inspectie-instrument Inspectie en Onderhoud peilt voornamelijk naar de volledigheid van de inspectie- en onderhoudsprogramma’s en naar de correcte en tijdige uitvoering van deze programma’s en van de eventueel noodzakelijke herstellingen. Dit inspectie-instrument bevat een vragenlijst voor elk van de volgende types van uitrusting:

 • omhullingen,
 • roterende apparaten,
 • drukontlasting,
 • instrumentele veiligheidssystemen,
 • interventiemiddelen,
 • opvang- en afvoersystemen,
 • elektrische installaties.

Van deze documenten was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij deze inspectie-instrumenten over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met de projectteams die deze inspectie-instrumenten hebben ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de definitieve (eerste) versie van deze documenten.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2012 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens