NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Voorzitster: Myriam van Vaerenbergh
Secretariaat: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
www.raadvandegelijkekansen.be

Voorstelling

De Raad heeft als taak een doeltreffende bijdrage te leveren aan het wegwerken van alle directe en indirecte discriminaties van mannen en vrouwen en aan de verwezenlijking van de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen. Om deze taak te vervullen kan de Raad rapporten opstellen, onderzoeken uitvoeren, adviezen uitbrengen, juridische of reglementerende maatregelen voorstellen, informatie en inlichtingen voorzien en verspreiden. Zijn samenstelling en structuur werden speciaal ontworpen om zijn taken beter te kunnen uitvoeren.

Bevoegdheden

De Raad is ontworpen als een instrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte discriminaties weg te werken. De continuïteit wordt gewaarborgd door de samensmelting van de Commissie Vrouwenarbeid en de Emancipatieraad. Zijn actieterrein bestrijkt dus de verschillende facetten van de problematiek van de gelijke kansen.

Op vraag van de minister bevoegd voor gelijke-kansenbeleid, van een andere minister, andere organisaties, groeperingen of individuen of op eigen initiatief kan de Raad rapporten opstellen, onderzoeken uitvoeren, maatregelen voorstellen en voorlichting en informatie verschaffen inzake gelijke-kansenbeleid.

Zijn taak bestaat er eveneens in om rapporten op te stellen voor de Nationale Arbeidsraad als die daar om vraagt. Om deze taken uit te voeren, kan de Raad alle noodzakelijke informatie opvragen en een beroep doen op deskundigen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens