NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 15 mei 2012

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

15 mei 2012

Beste,

 

Onze afdeling is blij u te kunnen meedelen dat versie 3 van Planop beschikbaar is.

Planop is een methode voor het uitvoeren en documenteren van procesveiligheidsstudies. De toepassing van de methode wordt ondersteund via een softwaretoepassing.

De handleiding van de methode is beschreven in de informatienota ‘Planop, een methode voor het uitvoeren van procesveiligheidsstudies’ (CRC/IN/012) die u kan vinden op de website van onze afdeling (www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek "Publicaties”.

De softwaretoepassing kan u gratis downloaden van de Planop-website (www.planop.be). Op deze site vindt u ook bijkomende documentatie zoals instructies voor de installatie en het gebruik van de software. U kan een voorbeeld van een Planop-studie verkennen op de demo-website (demo.planop.be). In de online-documentatie vindt u een stappenplan dat u toelaat om dit voorbeeld zelf op te bouwen en zo vertrouwd te raken met de methode en de software.

Planop staat voor Protection Layer Analysis – Optimizing Prevention. De naam verwijst naar het feit dat de methode zowel ondersteuning biedt bij het identificeren van de nood aan beveiligingslagen (protection layers) als bij het onderzoek naar de geschiktheid van de gespecificeerde beveiligingslagen om de risico’s effectief te beheersen.

De huidige versie van Planop is het resultaat van een lange ontwikkeling. De eerste twee versies werden uitgebracht in 2001 en 2004. De derde versie is het resultaat van een grondige revisie die de methode in lijn brengt met de inzichten rond procesveiligheidsstudie zoals die beschreven zijn in de publicatie van de Seveso-inspectiediensten “Procesveiligheidsstudie” (eveneens beschikbaar in de rubriek “Publicaties” van onze website). Praktisch betekent dit dat de Planop-studie nu wordt opgebouwd rond de acht ‘veiligheidsfuncties’ die overeenkomen met de acht strategieën om ongewenste vrijzettingen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

Een andere belangrijke nieuwigheid is dat versie 3 van de Planop-applicatie een intranettoepassing is. Hierdoor kan men de informatie over risico’s en maatregelen toegankelijk te maken binnen een bedrijf voor alle mogelijke gebruikers: veiligheidsdeskundigen, productiepersoneel, onderhoudspersoneel, ontwerpingenieurs, enz.

Deze versie is het resultaat van de talrijke suggesties die we hebben mogen ontvangen van gebruikers van de vorige versies en van de bedrijven die bereid waren om deze derde versie uit te testen. We willen hen hiervoor onze welgemeende dank betuigen.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2012 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens