NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid werd opgericht op 22 december 1995.  Zijn opdracht bestaat uit de opvolging van maatregelen met betrekking tot de bevordering van de werkgelegenheid en het specifiek tewerkstellingsbeleid, en uit het onderzoek van voorstellen tot bevordering van de arbeidscreatie.  De raad beraadslaagt over de aangelegenheden die hem door de minister van Werkgelegenheid of door andere ministers worden voorgelegd.  Hij kan ook op eigen initiatief beraadslagen over aangelegenheden in verband met de werkgelegenheid.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervult ook een rol in het kader van het tewerkstellingsbeleid van de Europese Unie, inzonderheid wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid, de aanbevelingen van de Raad en de grote economische beleidslijnen.

Voorzitter : Kris Peeters, Minister van Werk
Ondervoorzitster : Marcia De Wachter, Directeur - Nationale Bank van België
Secretaris : Pierre-Paul Maeter, voorzitter  van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Federale leden:

 • Marcia De Wachter (N), Directeur – Nationale Bank van België;
 • Jean-François Bairiot (F), Mouvement réformateur;
 • Béa Cantillon (N), Professor - Universiteit Antwerpen;
 • Georges Carlens (F), Administrateur-generaal - RVA;
 • Marc Daugherty (F), ambtenaar, Professor - HE Fransisco Ferrer
 • Marc De Vos(N), Professor - Universiteit Gent;
 • Philippe Donnay (F), Commissaris Federaal Bureauplan;
 • Sandrine Lonnoy (F), Public Affairs;
 • Ides Nicaise(N), Projectleider - Katholieke Universiteit Leuven (HIVA);
 • Luc Sels (N), Professor - Katholieke Uiversiteit Leuven;
 • Caroline Ven (N), Gedelegeerd Bestuurder - VKW.

Regionale leden:

Vlaanderen :

 • Jan Denys, Manager - Randstad;
 • Fons Leroy, Gedelegeerd bestuurder - VDAB;
 • Ann Van den Cruyce, Afdelingshoofd - Vlaamse overheid. 

Wallonië :

 • Marie-Kristine Vanbockestal, Administrateur-generaal - FOREM;
 • Christine Cornez, Directeur - Service public de Wallonie;
 • Sébastien Brunet, Administrateur-generaal - IWEPS

Brussel :

 • Peter Michiels(N), Directeur generaal - Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Gregor Chapelle(F), Directeur generaal Actiris
 • Michel Peffer (F), voormalig Directeur generaal - IBFFP

Duitstalige gemeenschap:

 • Christiane Lentz (D), verantwoordelijke voor de Strategie, de ontwikkeling en de organisatie van het ADG. 

 

Bijkomende inlichtingen:

Secretariaat:

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Directie van de studiën, de statistieken en de evaluatie
Valérie Gilbert
Tel. : 02 233 44 99
Fax : 02 233 47 38
E-mail : valerie.gilbert@werk.belgie.be 

Wetenschappelijke assistentie:

Nationale Bank van België
Yves Saks
Tel. : 02 221 52 35
Fax : 02 221 31 62
E-mail : yves.saks@nbb.be 

Flore De Sloover
Tel. : 02 221 45 01
Fax : 02 221 31 62
E-mail : flore.desloover@nbb.be 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites