NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid werd opgericht op 22 december 1995.  Zijn opdracht bestaat uit de opvolging van maatregelen met betrekking tot de bevordering van de werkgelegenheid en het specifiek tewerkstellingsbeleid, en uit het onderzoek van voorstellen tot bevordering van de arbeidscreatie.  De raad beraadslaagt over de aangelegenheden die hem door de minister van Werkgelegenheid of door andere ministers worden voorgelegd.  Hij kan ook op eigen initiatief beraadslagen over aangelegenheden in verband met de werkgelegenheid.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervult ook een rol in het kader van het tewerkstellingsbeleid van de Europese Unie, inzonderheid wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid, de aanbevelingen van de Raad en de grote economische beleidslijnen.

Voorzitter : Kris Peeters, Minister van Werk
Ondervoorzitster : Marcia De Wachter, Directeur - Nationale Bank van België
Secretaris : Jan Vanthuyne, voorzitter  van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg a.i.

Federale leden:

 • DE WACHTER Marcia (N), Directeur van de Nationale Bank van België - Ondervoorzitter
 • BAIRIOT Jean-François (F), Mouvement Réformateur
 • CANTILLON Bea (N), CSB, Universiteit Antwerpen
 • CARLENS Georges (F), Administrateur-generaal Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • DE VOS Marc (N, Universiteit Gent
 • DONNAY Philippe (F), Commissaris bij het Plan
 • LONNOY Sandrine (F), Edenred Belgium
 • NICAISE Ides (N), HIVA - KU Leuven
 • SELS Luc (N), FETEW - KU Leuven
 • VEN Caroline (N), Econoom en bestuurder van vennootschappen

Regionale leden:

Vlaanderen :

 • DENYS Jan, Randstad
 • LEROY Fons, Gedelegeerd bestuurder van de VDAB
 • VAN DEN CRUYCE Ann, Vlaamse overheid - Afdeling Werkgelegenheidsbeleid

Wallonië :

 • BRUNET Sébastien, Administrateur général de l'IWEPS
 • CORNEZ Christine, Voormalig Directrice, Direction de la Promotion de l'Emploi - Service public de Wallonie
 • VANBOCKESTAL Marie-Kristine, Administratrice générale du FOREM

Brussel :

 • CHAPELLE Gregor (F), Directeur-generaal van Actiris
 • MICHIELS Peter (N), Directeur-generaal Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • PEFFER Michel, Voormalig Directeur-generaal van Bruxelles-Formation 

Duitstalige gemeenschap:

 • LENTZ Christiane, Geschäftsführender Direktor Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 

Bijkomende inlichtingen:

Secretariaat:

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Directie van de studiën, de statistieken en de evaluatie
Valérie Gilbert
Tel. : 02 233 44 99
Fax : 02 233 47 38
E-mail : valerie.gilbert@werk.belgie.be 

Wetenschappelijke assistentie:

Nationale Bank van België
Yves Saks
Tel. : 02 221 52 35
Fax : 02 221 31 62
E-mail : yves.saks@nbb.be 

Flore De Sloover
Tel. : 02 221 45 01
Fax : 02 221 31 62
E-mail : flore.desloover@nbb.be 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites