NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid werd opgericht op 22 december 1995.  Zijn opdracht bestaat uit de opvolging van maatregelen met betrekking tot de bevordering van de werkgelegenheid en het specifiek tewerkstellingsbeleid, en uit het onderzoek van voorstellen tot bevordering van de arbeidscreatie.  De raad beraadslaagt over de aangelegenheden die hem door de minister van Werkgelegenheid of door andere ministers worden voorgelegd.  Hij kan ook op eigen initiatief beraadslagen over aangelegenheden in verband met de werkgelegenheid.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervult ook een rol in het kader van het tewerkstellingsbeleid van de Europese Unie, inzonderheid wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid, de aanbevelingen van de Raad en de grote economische beleidslijnen.

Voorzitter : Wouter Beke, Minister van Werk
Ondervoorzitter : Steven Vanackere, Directeur - Nationale Bank van België
Secretaris : Geert De Poorter, voorzitter  van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Federale leden:

 • VANACKERE Steven (N), Directeur van de Nationale Bank van België - Ondervoorzitter
 • BAIRIOT Jean-François (F), Mouvement Réformateur
 • CANTILLON Bea (N), CSB, Universiteit Antwerpen
 • CARLENS Georges (F), Administrateur-generaal Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • DE VOS Marc (N, Universiteit Gent
 • DONNAY Philippe (F), Commissaris bij het Plan
 • LONNOY Sandrine (F), Edenred Belgium
 • NICAISE Ides (N), HIVA - KU Leuven
 • SELS Luc (N), FETEW - KU Leuven
 • VAN BELLEGEM Sébastien (F), UCL
 • VEN Caroline (N), Econoom en bestuurder van vennootschappen

Regionale leden:

Vlaanderen :

 • DENYS Jan, Randstad
 • LEROY Fons, Gedelegeerd bestuurder van de VDAB
 • VAN DEN CRUYCE Ann, Vlaamse overheid - Afdeling Werkgelegenheidsbeleid

Wallonië :

 • BRUNET Sébastien, Administrateur général de l'IWEPS
 • CORNEZ Christine, Voormalig Directrice, Direction de la Promotion de l'Emploi - Service public de Wallonie
 • VANBOCKESTAL Marie-Kristine, Administratrice générale du FOREM

Brussel :

 • CHAPELLE Gregor (F), Directeur-generaal van Actiris
 • MICHIELS Peter (N), Directeur-generaal Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • DUJARDIN Pascal, Voorzitter Brupart N.V.(Finances.brussels - SRIB) en gedelegeerd bestuurder UCM Bruxelles  

Duitstalige gemeenschap:

 • LENTZ Christiane, Geschäftsführender Direktor Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 

Bijkomende inlichtingen:

Secretariaat:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Els Uytterhoeven
Tel. : 02 233 40 43
E-mail : els.uytterhoeven@werk.belgie.be 

Wetenschappelijke assistentie:

Nationale Bank van België
Jana Jonckheere 
Tel. : 02 221 37 93
E-mail : jana.jonckheere@nbb.be 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens