NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Geval 1 Werkgever gevestigd in een Lidstaat van de Europees Economische Ruimte (EER)

Werkgever gevestigd in een Lidstaat van de Europees Economische Ruimte (EER)

Geval 1 - De gedetacheerde werknemer is een onderdaan van een Lidstaat van de EER of van Zwitserland 

 De werknemer die een onderdaan is van een Lidstaat van de EER of van Zwitserland wordt vrijgesteld van het bezit van de arbeidskaart.
    

Geval 2 - De gedetacheerde werknemer is noch een onderdaan van een Lidstaat van de EER noch een onderdaan van Zwitserland 

In principe is de werknemer die noch een onderdaan is van een Lidstaat die lid is van de EER noch een onderdaan van Zwitserland, onderworpen aan de verplichting inzake het bezit van de arbeidskaart.

Wat de detachering betreft, wordt echter voorzien in een vrijstelling, als de werknemer voldoet aan de volgende vier voorwaarden :

  • in de Staat (EER) waarin hij verblijft, beschikken over een verblijfsrecht of verblijfsvergunning van meer dan drie maanden;
  • in de Staat waar hij verblijft, een wettelijke arbeidsvergunning hebben die geldig is voor de duur van het werk dat in België moet worden verricht;
  • beschikken over een arbeidsovereenkomst die voldoet aan de regels ;
  • beschikken over een paspoort of een verblijfsvergunning voor een duur die ten minste gelijk is aan de duur van de prestatie in België.
 
Contact

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens