NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Geval 2 Werkgever gevestigd in een Staat die geen lid is van de Europees Economische Ruimte (EER)

 Werkgever die is gevestigd in een Staat die geen lid is van de Europees Economische Ruimte (EER)

Geval 1 - De gedetacheerde werknemer is een onderdaan van een Lidstaat van de EER of van Zwitserland

De werknemer die een onderdaan is van een Lidstaat van de EER of van Zwitserland  wordt vrijgesteld van het bezit van de arbeidskaart. 

Geval 2 - De gedetacheerde werknemer is noch een onderdaan van een Lidstaat van de EER noch een onderdaan van Zwitserland 

In principe moet elke onderdaan van een land dat geen deel uitmaakt van de EER en die geen onderdaan is van Zwitserland en die wordt tewerkgesteld door een werkgever die is gevestigd in een land dat geen deel uitmaakt van de EER, in het bezit zijn van een arbeidskaart om te kunnen werken in België.

Contact 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens