NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Federale instanties voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Deze instellingen voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude hebben als algemene doelstellingen :

 • de coördinatie, structurering en optimalisering van de werking van de verschillende betrokken organen ;
 • de uitwerking van een efficiënt beleid op vlak van sensibilisatie en preventie : communicatie, opleiding en informatie ;
 • adviezen en aanbevelingen verstrekken ;
 • de voorbereiding van samenwerkingsprotocollen met de gewesten en de gemeenschappen.

1. Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Tel. : 02 233 47 87 (Secretariaat)

De Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude heeft de volgende opdrachten :

 • het uitvoeren van het beleid zoals vastgesteld door de Ministerraad, waarbij aandacht wordt besteed aan de coördinatie van de acties gevoerd door de verschillende administraties die bevoegd zijn voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude ;
 • de sensibilisering van de verschillende diensten en besturen die betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude ;
 • de oriëntering inzake preventie en het bepalen van de acties die er betrekking op hebben ;
 • het formuleren van adviezen en aanbevelingen ;
 • voorstellen tot aanpassing van de wetgeving die van toepassing is op de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

2. Partnerschapscommissie

De Partnerschapscommissie is belast met het voorbereiden van de partnerschapsovereenkomsten tussen de bevoegde ministers en beroepsorganisaties.

3. Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Tel. : 02 233 47 87 (Secretariaat)

Het Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude is belast met de volgende taken :

 • het uitvoeren van de oriënteringen die zijn gegeven door de Raad en de partnerschapsovereenkomsten ;
 • het communiceren van de richtlijnen voor de arrondissementscellen en het coördineren van de actie van de inspecties binnen deze cellen ;
 • het voorbereiden van de werkzaamheden van de Raad en meer in het bijzonder van de adviezen en aanbevelingen ;
 • het verlenen van de nodige bijstand aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude teneinde de controleoperaties behoorlijk te doen verlopen ;
 • het coördineren van de informatie, de opleiding, en het ter beschikking stellen van de geschikte documentatie ;
 • het verwezenlijken van studies inzake deze problematiek ;
 • het verbeteren van het opstellen van de processen-verbaal…

Arrondissementscellen

De Arrondissementscellen zien op lokaal niveau toe op de samenwerking met betrekking tot de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.  Zij hebben als opdrachten :

 • de organisatie en de coördinatie van de controles ;
 • de uitvoering van de richtlijnen en de onderrichtingen van het Comité ;
 • het aanleggen van informatie en inrichten van opleidingen voor de leden van de deelnemende diensten ;
 • het opstellen van de balans van de gezamenlijke acties ;
 • het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag voor het Comité.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens