NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdskrediet CAO 103

Tijdskrediet geeft het recht aan de werknemer die dit wenst om zijn professionele activiteit uit te stellen of te verminderen.  Dit systeem is enkel van toepassing op de privé-sector en zorgt voor een betere combinatie tussen het professionele en het privé-leven.
 

Eind 2001 werkten de sociale partners een nieuw systeem uit dat leidde tot de collectieve arbeidsovereenkomst nr.77bis betreffende het tijdskrediet.  Dit systeem is vanaf 1 januari 2002 in de plaats getreden van het oude systeem rond de loopbaanonderbreking in de privé-sector, dat werd ingevoerd in 1985.  Het oude systeem van loopbaanonderbreking bleef vanaf dan wel nog van toepassing op werknemers uit de publieke sector.  

Op 1 december 2011 kondigde de regering aan dat het regeringsakkoord een wijziging van het tijdskrediet inhield, nl.  het verstrengen van de toegangsvoorwaarden.  

In uitvoering daarvan werden de voorwaarden om uitkeringen te genieten in het kader van tijdskrediet grondig bijgestuurd.  Deze wijzigingen traden in werking op 1 januari 2012.    

Als gevolg daarvan ontstond evenwel een ongelijkheid tussen de toegang tot het tijdskrediet geregeld door CAO nr.77bis en de toegang tot de uitkeringen in het kader van dat tijdskrediet.

Om die ongelijkheid weg te werken sloten de sociale partners, op vraag van de regering, een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst rond tijdskrediet: CAO nr.103.  Deze regeling is in werking getreden op 1 september 2012.  De oude regeling rond tijdskrediet van CAO nr.77bis blijft vanaf die datum nog van toepassing in een aantal overgangssituaties.  Aan de thematische verloven werd er helemaal niets gewijzigd.  

Het doel van deze tekst is het verschaffen van de nodige inlichtingen aan alle loontrekkende in de privé-sector die geïnteresseerd zijn in het tijdskrediet.  Bovendien moet het ook zorgen voor een beter begrip van deze regelgeving bij de verantwoordelijken van de ondernemingen.
 

DEEL I.  De nieuweregelgeving inzake tijdskrediet tussen werkgever en werknemer opgenomen in CAO nr.103 

DEEL II. Overgang van CAO nr.77bis naar CAO nr.103 

DEEL III.  De oude regeling rond tijdskrediet opgenomen in CAO nr.77bis   

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites