NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De bijdragevermindering voor zeer jonge werknemers (tewerkgesteld vóór 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden)

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voorwaarden waaraan de jongere moet beantwoorden + formaliteiten

Geen: de bijdragevermindering wordt zonder verdere voorwaarden toegekend. Het volstaat de jongere in dienst te hebben en zijn tewerkstelling en de gevraagde vermindering onder de gepaste codes aan te geven op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

In het vak “Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid” moet de gepaste code voor het type van startbaanovereenkomst aangevinkt worden en voor de bijdragevermindering moet cijfercode 3430 aangeduid worden.

Duur van de bijdragevermindering voor zeer jonge werknemers

Deze bijdragevermindering wordt toegekend tot en met het laatste kwartaal van het kalenderjaar waarin de jongere 18 jaar wordt.
Loopt de tewerkstelling van de jongere nadien verder en beantwoordt hij aan de voorwaarden voor de toekenning van de RSZ-vermindering voor erg laag geschooldelaaggeschoolde of middengeschoolde startbaners, dan kan zijn werkgever aanspraak maken op die vermindering.

Bedrag van de bijdragevermindering voor zeer jonge werknemers

Basisverminderingsbedrag = 1000 euro per kwartaal.

Als het bedrag van de normaal te betalen bijdragen kleiner is, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Als de jongere geen volledige prestaties heeft in een bepaald kwartaal (bv. bij halftijds werken of wanneer hij maar gedurende 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal), dan wordt het bedrag van de vermindering ook aangepast. De manier waarop dit gebeurt kunt u lezen op deze pagina’s:

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites