NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsovereenkomst voor deeltijdarbeid

De reglementering voorziet in de mogelijkheid voor de werknemer om arbeidsprestaties te leveren voor een werkgever die in omvang minder bedragen dan een voltijdse tewerkstelling.

De brochure "Wegwijs in ... de deeltijdse arbeid (PDF, 809 KB)" geeft een duidelijk overzicht van de terzake geldende arbeidsreglementering en de gevolgen van deze tewerkstelling op het vlak van sociale zekerheid. 

Met betrekking tot het begrip non-discriminatie, kunt U de tekst "Maatregelen voor deeltijdswerkers" raadplegen.

Bijkomende inlichtingen

 • In verband met de deeltijdse arbeid en de arbeidsreglementering:
  Bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever;
 • In verband met de deeltijdse arbeid en de sociale zekerheid:
  Bij het bureau van de Sociale inspectie;
 • In verband met de deeltijdse arbeid en de werkloosheid:
  Eerst bij de uitbetalingsinstellingen (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of vakbond), vervolgens bij de werkloosheidsbureaus van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.
 • In verband met de deeltijdse arbeid en de arbeidsreglementering:
  Bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever;
 • In verband met de deeltijdse arbeid en de sociale zekerheid:
  Bij het bureau van de Sociale inspectie;
 • In verband met de deeltijdse arbeid en de werkloosheid:
  Eerst bij de uitbetalingsinstellingen (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of vakbond), vervolgens bij de werkloosheidsbureaus van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens