NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 26 augustus 2013

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

26 augustus 2013

Beste,

Op de website van de FOD WASO werd een toelichting geplaatst over de Seveso III-richtlijn 2012/18/EU (http://www.werk.belgie.be/acr).

Op de pagina ‘Websites met nuttige informatie’ werden tevens enkele publicaties geplaatst van het Major Accident Hazards Bureau (MAHB). Het MAHB is een Europese instelling die de Europese Commissie advies verleent over de implementatie van de Seveso-richtlijn.

Het MAHB beheert de MARS-databank waarin de zware ongevallen worden opgenomen die door de lidstaten aan de Europese Commissie worden gerapporteerd. Op basis van de analyse van deze ongevallen heeft de MAHB drie zogenaamde ‘Lessons Learned Bulletins’ uitgebracht over de volgende thema’s:

  • Accidents involving hydrogen
  • Major accidents involving contractors
  • Major accidents having significant impact to the environment.

Het MAHB neemt tevens initiatieven om de uitwisseling van ervaringen tussen Europese Seveso-inspectiediensten te stimuleren. In dat verband werd gestart met een nieuwe reeks van publicaties onder de naam ‘Common Inspection Criteria’. Deze documenten worden ontwikkeld door een werkgroep van Europese Seveso-inspecteurs en hebben als bedoeling om gezamenlijke inspectiecriteria vast te leggen. Het eerste document in deze reeks kan u downloaden van onze website. Het handelt over instrumentele beveiligingen en kreeg de naam ‘Common Inspection Criteria on Safety Instrumented Functions’.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2013 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens