NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wie is van rechtswege vrijgesteld van het voorleggen van de buitenlandse documenten die vergelijkbaar zijn met de individuele rekening en de loonafrekening?

Werknemers die wetenschappelijke congressen in België bijwonen. 

Voorbeeld 

De Braziliaanse arts die gedurende twee weken een medisch congres bijwoont in Brussel, is vrijgesteld.  

Werknemers die vergaderingen in beperkte kring in België bijwonen.  

Om de vrijstelling te kunnen genieten, mogen ze in totaal niet meer dan 60 dagen per jaar in België aanwezig zijn op dergelijke vergaderingen en mag elke vergadering niet langer duren dan 20 opeenvolgende kalenderdagen.

Het gaat hier om, bijvoorbeeld,: contractonderhandelingen met een klant, evaluatiegesprekken…  

Werknemers die in dienst zijn van een buitenlandse overheidsdienst als statutair of contractueel personeelslid.  

Werknemers van een internationale instelling van publiek recht die in België gevestigd is. 

Het statuut van deze instelling moet wel geregeld worden door een geratificeerd verdrag.

Leden van een diplomatieke of consulaire zending 

Sportlui 

Werknemers van buitenlandse ondernemingen die naar België komen om aan internationale sportwedstrijden deel te nemen zijn vrijgesteld. 

Bovendien mogen ze enkel voor de duur van de sportproef en hooguit 3 maanden per kalenderjaar in België verblijven.

Deze vrijstelling geldt ook voor :

  • de scheidsrechters,
  • de begeleiders, en
  • de officiële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen erkend door internationale of nationale sportfederaties.

Artiesten met internationale faam  

Ze zijn vrijgesteld op voorwaarde dat hun verblijf in België nodig voor deze activiteiten niet meer dan 21 dagen per kwartaal bedraagt. 

Deze vrijstelling geldt ook voor hun begeleiders die nodig zijn voor het schouwspel en die als werknemer naar België komen.

Wetenschappers/onderzoekers van een buitenlandse universiteit of wetenschappelijke instelling die normaal in het buitenland verblijven. 

Ze zijn vrijgesteld als ze in België aan een wetenschappelijk programma in een onthaaluniversiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen en als ze hiervoor echter niet langer dan 3 maanden per kalenderjaar in België blijven. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites