NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 7 februari 2014

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

7 februari 2014

Beste,

U kan op onze website (http://www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek "Lessen uit ongevallen" een nieuwe nota vinden over een incident dat zich heeft voorgedaan in een Belgisch Sevesobedrijf. Het betreft met name de nota met als titel "Ontbinding van peroxiden opgeslagen in eenheidsverpakkingen" (referentie CRC/ONG/040-N).

Dit incident illustreert het belang van het "fail safe" uitvoeren van metingen gebruikt in beveiligingen, zodanig dat kabelbreuk en de daarmee samenhangende uitschakeling van de beveiliging onmiddellijk gesignaleerd worden.

Ook zijn er lessen getrokken om controlerondgangen en het gebruik van checklists meer betrouwbaar te maken.

Tenslotte toont dit incident aan dat het tijdelijk buiten dienst stellen van beveiligingen moet gebeuren volgens een formele procedure om te verzekeren dat ze nadien terug operationeel gemaakt worden.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2014 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens