NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Detachering - afwijking van de verplichting van het toepassen van CAO

AFWIJKING VAN DE VERPLICHTING VAN HET TOEPASSEN VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN DIE ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD ZIJN EN DIE DE MINIMALE LOONVOORWAARDEN VOOR WERKNEMERS VASTSTELLEN 

De werkgever die werknemers in België detacheert is niet verplicht de collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen verbindend verklaard zijn toe te passen (dwz diegene die strafrechtelijk gesanctionneerd worden) als de werkzaamheden die verricht worden hiernavolgende cumulatieve voorwaarden vervullen :

 • het gaat om werkzaamheden met het oog op de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen,
 • deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het in werking stellen van het geleverde goed,
 • deze werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming,
 • de duur van de bedoelde werken bedraagt niet meer dan acht dagen en
 • deze werkzaamheden behoren NIET tot  werkzaamheden in de bouwsector. 

De activiteiten in de bouwsector omvatten alle activiteiten in de bouwsector die betrekking hebben op van nature onroerende goederen of op onroerende goederen door incorporatie en die de verwezenlijking, het herstel, het onderhoud, de wijziging of de vernietiging van bouwwerken beogen, en met name de volgende werkzaamheden : 

 • uitgravingswerk
 • grondwerk
 • opbouw
 • montage en demontage van geprefabriceerde elementen
 • inrichting of uitrusting
 • verbouwing
 • renovatie
 • herstelling
 • ontmanteling
 • afbraak
 • onderhoud
 • onderhoud - schilder- en schoonmaakwerken
 • sanering. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens