NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Detachering - toegang tot het territorium en verblijf

  

Indien de gedetacheerde werknemer de nationaliteit heeft van een land waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan de visumplicht, moet hij dit visum verworven hebben vooraleer hij het Belgische grondgebied mag betreden

Meer informatie 

Melding bij het gemeentebestuur van de plaats waar de gedetacheerde werknemer in België verblijft 

Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de detacheringen die 90 dagen niet overschrijden en de detacheringen die 90 dagen overschrijden

1) Detacheringen in België die 90 dagen niet overschrijden 

Twee gevallen moeten worden onderscheiden.

GEVAL 1. De gedetacheerde werknemer is een onderdaan van een andere lidstaat van de Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland

Deze gedetacheerde werknemer moet een verklaring van aanwezigheid verrichten bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij in België verblijft binnen de 10 werkdagen vanaf zijn aankomst in België.

NB! uitzondering: als deze gedetacheerde werknemer verblijft op hotel of een ander verblijf dat onderworpen is aan de reglementering inzake het hotelwezen, wordt hij vrijgesteld van een dergelijke verplichting van verklaring van aanwezigheid.


GEVAL 2. De gedetacheerde werknemer is geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland

Deze gedetacheerde werknemer moet een aankomstverklaring verrichten bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij in België verblijft binnen de 3 werkdagen vanaf zijn aankomst in België.

NB! uitzondering: als deze gedetacheerde werknemer verblijft op hotel of een ander verblijf dat onderworpen is aan de reglementering inzake het hotelwezen, wordt hij vrijgesteld van een dergelijke verplichting van aankomstverklaring.


 

2) Detacheringen in België die 90 dagen overschrijden 

 

Twee gevallen moeten worden onderscheiden.

GEVAL 1. De gedetacheerde werknemer is een onderdaan van een andere lidstaat van de Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland

Deze gedetacheerde werknemer moet, bovenop de verklaring van aanwezigheid binnen de 10 werkdagen vanaf zijn aankomst in België, een verblijfsaanvraag van meer dan 90 dagen verrichten bij zijn gemeente ten laatste binnen de 90 dagen vanaf zijn aankomst in België.

GEVAL 2. De gedetacheerde werknemer is geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland

 

Deze gedetacheerde werknemer moet binnen de eerste 90 dagen een verblijfsaanvraag indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij verblijft.

In dat geval moet de gedetacheerde werknemer zijn arbeidsvergunning overmaken of aantonen dat hij is vrijgesteld van een arbeidsvergunning.   


Meer informatie 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens