NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 8 juli 2014

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

8 juli 2014

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Lessen uit ongevallen” (http://werk.belgie.be/lesongeval) een nieuwe nota vinden over een incident dat zich heeft voorgedaan in een Belgisch Sevesobedrijf. Het betreft met name de nota met als titel “Vrijzetting van 16 ton butaan via ontluchtingsleiding” (referentie CRC/ONG/041-N).

De vrijzetting deed zich voor tijdens de opstart van een installatie. Een ontluchtingsleiding was blijven openstaan. Dit was niet ontdekt tijdens de lektest. Een terugslagklep scheidde het deel van de installatie met de open ontluchtingsleiding van het deel waar de drukmetingen stonden die gebruikt werden voor de lektest.

De open stand van de klep in de ontluchtingsleiding werd ook niet gedetecteerd tijdens de controles vóór de indienstname.

Het butaan dat via de ontluchting werd vrijgezet, werd aanvankelijk aanzien voor stoom. Zo kon er gedurende 80 minuten 16 ton butaan ontsnappen.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2014 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens