NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 20 oktober 2017

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

20 oktober 2017

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Inspectie-instrumenten voor type-installaties” de eerste versie vinden van het Inspectie-instrument 'Ontvlambare vloeibare gassen' (CRC/SIT/020-N)

Onder "ontvlambare gassen" worden die gassen of gasmengsels verstaan die een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben bij 20°C en een standaarddruk van 101,3 kPa.

Het inspectie-instrument beschrijft typische risico’s en maatregelen voor:

  • tanks en leidingen
  • verlaadplaatsen voor vrachtwagens, spoorwagons en schepen
  • opslagplaatsen voor gasflessen
  • afvulinstallaties voor gasflessen.

De beschreven maatregelen hebben enkel betrekking op de risico’s van brand en explosie.

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij dit inspectie-instrument over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 1 van het document.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Jan Vanthuyne
©FOD WASO 2017 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites