NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 16 november 2018

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

16 november 2018

Beste,

U kan op onze website (www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek “Publicaties” twee nieuwe documenten vinden:

De nota “Explosie door C4 lek in een technische ruimte” beschrijft een incident dat zich heeft voorgedaan in een Belgisch Sevesobedrijf.

Als gevolg van een lek in een warmtewisselaar is een mengsel van butanen en butenen in het stoomcircuit terecht gekomen. Via dit circuit zijn de gassen vrijgekomen in een technisch ruimte waar de verwarmingsinstallatie, die gebruikt maakte van het stoomcondensaat, stond. Er volgde een explosie waarbij twee werknemers die in een aangrenzende ruimte aanwezig waren werden gewond.

Het inspectie-instrument “Beperken van schade door brand” is ontwikkeld door de Seveso-inspectiediensten om te onderzoeken of de Sevesobedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om de schade door brand te beperken in procesinstallaties en in de gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld.

Een eerste hoofdstuk handelt over de risicoanalyse en het vastleggen van maatregelen. Er wordt gevraagd of de onderneming de noodzaak onderzocht heeft om een aantal maatregelen te treffen die algemeen gangbaar zijn in de procesindustrie, met name:

  • brandwerende beschermlagen en watersproeisystemen,
  • detectiesystemen (gas en brand),
  • blussystemen,
  • evacuatie,
  • brandweerstand van gebouwen.

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de technische uitvoering en de instandhouding van deze maatregelen.

Een laatste hoofdstuk bevat vragen over de voorraad, de distributie en de opvang van bluswater.

De vragenlijst is zowel van toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnopslag valt buiten het toepassingsgebied van dit inspectie-instrument.

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij dit inspectie-instrument over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 1 van het document.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Jan Vanthuyne
©FOD WASO 2018 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites