NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 19 augustus 2014

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

19 augustus 2014

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Publicaties in ontwikkeling” (http://werk.belgie.be/acrpubl) de discussieversie van de nieuwe informatienota “Leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid in het veiligheidsrapport” vinden.

Deze leidraad beschrijft de verwachtingen van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s ten aanzien van de informatie over de interne veiligheid in het veiligheidsrapport en wil een praktische werkwijze aanreiken om deze informatie te beschrijven.

Deze nota vervangt de publicatie CRC/IN/008 ‘Leidraad voor het opstellen van een veiligheidsrapport’ uit 2001. Die publicatie bevatte ook reeds een sectie ‘interne veiligheid’. De huidige nota is dus een actualisatie van de richtlijnen uit 2001 voor het beschrijven van de interne veiligheid.

Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument per e-mail overmaken (contactadres: peter.vansina@werk.belgie.be).

De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat de leidraad heeft opgesteld. Na de inspraakperiode zal het document worden afwerkt en officieel gepubliceerd.

De overlegvergadering zal plaatsvinden op 20 november 2014 van 09u30 tot 12u00 in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel.

Wie aan de vergadering wil deelnemen, wordt verzocht zich in te schrijven via e-mail vóór 7 november 2014 (contactadres: peter.vansina@werk.belgie.be). Wij verwachten eveneens dat de deelnemers ten laatste tegen 7 november 2014 via deze weg ons de vragen en opmerkingen bezorgen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2014 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens