NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 24 september 2014

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

24 september 2014

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Inspectie-instrumenten (CRC/CL/.. en CRC/SIT/..)” (http://werk.belgie.be/acrpubl) de eerste versie vinden van het inspectie-instrument “Beheersen van de degradatie van omhullingen” (CRC/SIT/017-N).

Dit inspectie-instrument is ontwikkeld door de Seveso-inspectiediensten om te onderzoeken of de Sevesobedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om de risico’s eigen aan de degradatie van omhullingen te beheersen. Het bevat daartoe 3 vragenlijsten, die elk een bepaald type van omhulling behandelen:

  • procesvaten
  • atmosferische opslagtanks
  • leidingen.

Dit document is in de eerste plaats bedoeld om gebruikt te worden door de Seveso-inspectiediensten. Dit neemt niet weg dat bedrijven deze vragenlijsten zelf kunnen toepassen in het kader van een interne doorlichting. Het is daarbij belangrijk om zich bewust te zijn van de beperking van deze vragenlijsten. Dit inspectie-instrument heeft niet de pretentie om de enorme hoeveelheid literatuur die over dit onderwerp ter beschikking is, samen te vatten, laat staan te vervangen. Het volledig beantwoorden aan de vragen uit de lijsten betekent dan ook niet noodzakelijk dat men alle nodige maatregelen heeft getroffen.

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij dit inspectie-instrument over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 1 van het document.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2014 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens