NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opzeggingstermijnen - de werkman neemt ontslag - arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen voor 1 januari 2012 (privésector)

Om de opzeggingstermijnen bij opzegging door de werkman van een arbeidsovereenkomst die is aangevangen voor 1 januari 2012 te berekenen, moet men de anciënniteit van de werkman verworven op 31 december 2013 berekenen, en deze toepassen op wettelijke of reglementaire bepalingen die van kracht waren op 31 december 2013.   

  1. Vaststelling door sectoraal koninklijk besluit  

In bepaalde sectoren (paritaire comités of subcomités) worden de opzeggingstermijnen vastgesteld door koninklijke besluiten die, op 31 december 2013, opzeggingstermijnen bepaalden die van toepassing waren op arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen voor 1 januari 2012. Deze koninklijke besluiten zijn terug te vinden in een lijst.

Bepaalde van deze koninklijke besluiten voorzien opzeggingstermijnen die van toepassing zijn in geval van ontslag door de werkman. 

  1. Vaststelling door de wet   

Bij ontstentenis van toepassing van een sectoraal koninklijk besluit dat de opzeggingstermijn ingeval van opzegging door de werkman vaststelt, wordt deel I berekend in functie van de opzeggingstermijnen die voorzien zijn door de wet die van kracht was op 31 december 2013. Deze opzeggingstermijnen zijn de volgende :  

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

Van 0 tot minder dan 20 jaar

 14 dagen

20 jaar of meer

 28 dagen

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens