NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opzeggingstermijnen - de werkgever ontslaat een werkman - arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen voor 1 januari 2012 (publieke sector)

Voor de arbeidsovereenkomsten voor werklieden die zijn aangevangen voor 1 januari 2012, wordt deel I van de opzeggingstermijn (de opzeggingstermijn die overeenstemt met de anciënniteit verworven sinds de indiensttreding tot 31 december 2013) berekend op basis van de wettelijke opzeggingstermijnen die van toepassing waren op 31 december 2013. Deze opzeggingstermijnen zijn de volgende:  

 Anciënniteit 

 Opzeggingstermijn 

Van 0 tot minder dan 6 maanden  

 28 dagen (4 weken) 

Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar  

 35 dagen (5 weken) 

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar  

 42 dagen (6 weken) 

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar  

 56 dagen (8 weken) 

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar  

 84 dagen (12 weken) 

20 jaar of meer  

 112 dagen (16 weken) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens