NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opzeggingstermijnen voor bepaalde werklieden in de gezondheidssector

Voor bepaalde werklieden van de gezondheidssector wordt deel I van de opzeggingstermijn berekend volgend de hieronder vermelde termijnen : 

Anciënniteit 

Opzeggingstermijn (in maanden) 

Van 0 tot minder dan 6 maanden  

 3  

Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar  

 3  

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar  

 6  

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar  

 9  

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar  

 12  

20 jaar of meer  

3 bijkomende maanden per nieuwe begonnen periode van 5 jaar anciënniteit   

 Deze opzeggingstermijnen zijn onderworpen aan volgende toepassingsvoorwaarden : 

De werkman moet tewerkgesteld zijn in een van volgende instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen :  

 • de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;  
 • de psychiatrische verzorgingstehuizen;  
 • de initiatieven voor beschut wonen;  
 • de rusthuizen voor bejaarden;  
 • rust- en verzorgingstehuizen;  
 • de dagverzorgingscentra;  
 • de revalidatiecentra;  
 • de thuisverpleging;  
 • de geïntegreerde diensten thuisverzorging;  
 • de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;  
 • de medisch-pediatrische centra;  
 • de wijkgezondheidscentra.    

Op 31 december 2013 moet de werkman minstens 5 jaar anciënniteit, al dan niet onderbroken, hebben in één of meerdere instellingen hierboven vermeld.  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens