NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lijst van de sectorale koninklijke besluiten

Handleiding 

Door de benaming van het paritair comité of subcomité aan te klikken kan u het volgende raadplegen:  

een samenvattende tabel met de gewone opzeggingstermijnen die van toepassing zijn in de sector in geval van een “normaal” ontslag door de werkgever.   

Soms maakt de tabel het onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten die worden uitgevoerd voor of vanaf 1 januari 2012. In dat geval moet men aandachtig zijn en de juiste opzeggingstermijnen bekijken in functie van de datum van het begin van  uitvoering van de betrokken arbeidsovereenkomst.    

Soms maakt de tabel geen onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten die worden uitgevoerd voor of vanaf 1 januari 2012. Dit betekent dat de vermelde opzeggingstermijnen van toepassing zijn op alle arbeidsovereenkomsten, ongeacht de datum van het begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.    

de volledige tekst van het koninklijk besluit of de koninklijke besluiten die de toepasselijke opzeggingstermijnen in de sector vaststellen (format pdf).      

Een raadpleging van de volledige tekst laat ook toe om kennis te nemen van de specifieke opzeggingstermijnen in geval van opzegging met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen), herstructurering of rustpensioen.    

Alle (sub)sectoren hebben dergelijke specifieke opzeggingstermijnen, behalve:    

 • PC 124 (Paritair Comité voor het bouwbedrijf)  
 • SPC 128.02 (Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers)  
 • PC 139 (Paritair Comité voor de binnenscheepvaart)  
 • SPC 140.04 (Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens)  
 • PC 147 (Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand)  
 • PSC 301.01 (Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, “Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen” genaamd)  
 • PC 311 (Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken)  
 • PC 312 (Paritair Comité voor de warenhuizen)  
 • SPC 319.02 (Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap)  
 • PC 320 (Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen)  
 • PC 324 (Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel)  
 • SPC 327.03 (Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap)   

Lijst 

Nummer P(S)C 

Benaming van het paritair (sub)comité  

102.01  

Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteen-groeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen  

102.02  

Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteen-groeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen  

102.03 

Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant  

102.04 

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant  

102.05 

Paritair Subcomité voor het bedrijf der porselein-aarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploi-teerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen  

102.06 

Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant  

102.07 

Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteen-groeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik  

102.08 

Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmer-groeven en –zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk  

102.09 

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en –ovens op het gehele grondgebied van het Rijk  

104 

Paritair Comité voor de ijzernijverheid  

105 

Paritair Comité voor de non-ferro metalen  

106.01 

Paritair Subcomité voor de cementfabrieken  

106.02 

Paritair Subcomité voor de betonindustrie  

106.03 

Paritair Subcomité voor de vezelcement  

107 

Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters  

109 

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf  

110 

Paritair Comité voor de textielverzorging  

111 

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw  

112 

Paritair Comité voor het garagebedrijf  

113 

Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf  

113.04 

Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen  

114 

Paritair Comité voor de steenbakkerij  

115 

Paritair Comité voor het glasbedrijf  

116 

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid  

118 

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid  

119 

Paritair Comité voor de handel in voedingswaren  

120 

Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk  

120.01 

  

Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers  

120.02 

Paritair Subcomité voor de vlasbereiding  

120.03 

Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen  

121 

Paritair Comité voor de schoonmaak  

124 

Paritair Comité voor het bouwbedrijf  

125.01 

Paritair Subcomité voor de bosontginningen  

125.02 

Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden  

125.03 

Paritair Subcomité voor de houthandel  

126 

Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking  

128.01 

Paritair Subcomité voor de leerlooierij  

Paritair Subcomité voor de handel in ruwe huiden en vellen  

128.02 

Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers  

128.03 

Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid  

128.05 

Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder  

128.06 

Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels  

129 

Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton  

130 

Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf  

132 

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken  

133 

Paritair Comité voor het tabaksbedrijf  

136 

Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking  

139 

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart  

140.04 

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens  

142.01  

Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen  

142.02  

Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen  

142.03  

Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier  

144  

Paritair Comité voor de landbouw  

145  

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf  

147  

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand  

148.01  

Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen  

149.01  

Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie  

149.02  

Paritair Subcomité voor het koetswerk  

149.03  

Paritair Subcomité voor de edele metalen  

149.04  

Paritair Subcomité voor de metaalhandel  

152  

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  

301.01  

Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd  

302  

Paritair Comité voor het hotelbedrijf  

303.03  

Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoop-zalen  

306  

Paritair Comité voor het verzekeringswezen  

311  

Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken  

312  

Paritair Comité voor de warenhuizen  

314  

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen  

317  

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  

318.02  

Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap  

319.01  

Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huis-vestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap  

319.02  

Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huis-vestingsinrichtingen en –diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap  

320  

Paritair Comité voor debegrafenisondernemingen  

321  

Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  

324  

Paritair Comité voor de diamantnijverheid en ‑handel  

327.01  

Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap  

327.03  

Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap  

330  

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens