NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opzeggingstermijnen - overeenkomst aangevangen vanaf 01/01/2014 - ontslag door de werkgever

Algemeen regime

Bij een arbeidsovereenkomst die is aangevangen vanaf 1 januari 2014 wordt de toepasselijke opzeggingstermijn bij ontslag door de werkgever bepaald volgens onderstaande tabel.  

De toepasselijke opzeggingstermijnen voor dergelijke arbeidsovereenkomsten zijn gelijk voor arbeiders en bedienden.    

Anciënniteit

Opzeggingstermijn (in weken)

Van 0 tot minder dan drie maanden

1

Van drie maanden tot minder dan vier maanden

3

Van vier maanden tot minder dan vijf maanden

4

Van vijf maanden tot minder dan zes maanden

5

Van zes maanden tot minder dan negen maanden

6

Van negen maanden tot minder dan twaalf maanden

7

Van twaalf maanden tot minder dan 15 maanden

8

Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden

9

Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden

10

Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden

11

Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar

12

Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar

13

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar

15

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar

18

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar

21

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar

24

Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar

27

Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar

30

Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar

33

Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar

36

Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar

39

Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar

42

Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar

45

Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar

48

Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar

51

Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar

54

Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar

57

Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar

60

Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar

62

Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar

63

Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar

64

Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar

65

 


Voorbeeld : 

Een werknemer wordt aangeworven op 1 maart 2014 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Hij wordt ontslagen met een opzeggingstermijn die een aanvang neemt op 1 september 2014. Rekening houdend met het feit dat anciënniteit wordt berekend van een bepaalde datum tot de dag vóór dezelfde datum heeft de werknemer 6 maanden anciënniteit verworven (van 1 maart 2014 - 1ste dag van de arbeidsrelatie - tot 31 augustus 2014 - laatste dag voor de aanvang van de opzeggingstermijn). De werkgever moet een opzeggingstermijn van 6 weken respecteren.     

Wettelijke referentie

Art. 37/2, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

Afwijkend regime voor werklieden voor bepaalde sectoren 

Tot en met 31 december 2017 gold er in de volgende paritaire comités een afwijkend regime met betrekking tot de opzeggingstermijnen: PC 109, PC 124, PC 126, PC 128.01, PC 128.02, PC 140.04, PC 142.02, PC 147, PC 301.01, PC 311, PC 324, PC 330 (Artikel 70 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen).

Vanaf 1 januari 2018 is het afwijkend regime niet meer van toepassing. In geval van ontslag vanaf 1 januari 2018 zal bijgevolg de algemene regeling met betrekking tot de opzeggingstermijnen moeten worden toegepast.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens