NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opzeggingstermijnen - overeenkomst aangevangen vanaf 01/01/2014 - ontslag door de werknemer

Algemene regeling

De werknemer die zijn ontslag wil geven moet de opzeggingstermijn naleven die vermeld wordt in onderstaande tabel. Deze opzeggingstermijnen worden uitgedrukt in weken en worden bepaald op basis van de anciënniteit die de werknemer in de onderneming heeft verworven. De opzeggingstermijn bedraagt maximaal 13 weken.

Anciënniteit

Opzegging door de werknemer (in weken)

Van 0 tot minder dan drie maanden

1

Van drie maanden tot minder dan zes maanden

2

Van zes maanden tot minder dan twaalf maanden

3

Van twaalf maanden tot minder dan 18 maanden

4

Van 18 maanden tot minder dan 24 maanden

5

Van 2 jaar tot minder dan 4 jaar

6

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar

7

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar

9

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar

10

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar

12

Vanaf 8 jaar

13

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


Voorbeeld
:  

Een werknemer wordt aangeworven op 1 maart 2014 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Hij neemt ontslag door middel van een opzeggingstermijn die begint te lopen op 1 september 2014. Rekening houdende met het feit dat anciënniteit wordt berekend van een bepaalde datum tot de dag vóór dezelfde datum, heeft de werknemer 6 maanden anciënniteit verworven (van 1 maart 2014 - 1ste dag van de arbeidsrelatie - tot 31 augustus 2014 - de laatste dag vóór de aanvangsdatum van de opzeggingstermijn). De werknemer moet een opzeggingstermijn van drie weken naleven.      

Wettelijke referenties

Artikel 37/2, §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

Afwijkend regime voor de werklieden voor bepaalde sectoren

Tot en met 31 december 2017 gold er in de volgende paritaire comités een afwijkend regime met betrekking tot de opzeggingstermijnen: PC 109, PC 124, PC 126, PC 128.01, PC 128.02, PC 140.04, PC 142.02, PC 147, PC 301.01, PC 311, PC 324, PC 330 (Artikel 70 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen).

Vanaf 1 januari 2018 is het afwijkend regime niet meer van toepassing. In geval van ontslag vanaf 1 januari 2018 zal bijgevolg de algemene regeling met betrekking tot de opzeggingstermijnen moeten worden toegepast.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens