NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Schorsingen van de arbeidsovereenkomst - Oorzaken van schorsing in hoofde van de werkgever

In geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken, alsook in geval van technische stoornis  of slecht weder, heeft de werkgever de mogelijkheid om beroep te doen op maatregelen die hem toelaten  de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van zijn werknemers te schorsen of hun prestaties te verminderen. 

 

 

Oorzaken van schorsing eigen aan de arbeidsovereenkomst voor werklieden  

Oorzaken van schorsing eigen aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens