NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overmacht

Overmacht  

Door overmacht ontstane gebeurtenissen waarvan de uitwerking tijdelijk is, schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bij definitieve uitwerking daarentegen zal overmacht een einde maken aan de arbeidsovereenkomst

Gedurende de periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ten gevolge van een door overmacht ontstane gebeurtenis, ontvangt de werknemer niet zijn normaal loon. In bepaalde gevallen kan hij genieten van een uitkering die onder meer ten laste is van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor zover de werknemer voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Wettelijke referenties 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 26 (BS 22.08.1978, err. BS 30.08.1978).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens