NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsovereenkomst dienstencheques – verplichte vermeldingen

De arbeidsovereenkomst dienstencheques bevat ten minste de volgende vermeldingen: 

  • de identiteit van beide partijen;  
  • het erkenningsnummer van de werkgever voor dienstencheques; 
  • de datum waarop de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevat; 
  • de einddatum van de overeenkomst, indien zij voor een bepaalde tijd wordt gesloten; 
  • de arbeidsduur (aantal uren) en het werkrooster (op welke momenten); indien de arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd is gesloten, bepaalt de overeenkomst hoe en binnen welke termijn de werknemer over zijn werkrooster wordt geïnformeerd; bij gebreke aan een bepaling in de overeenkomst voor een onbepaalde tijd moet de uurregeling ten minste zeven dagen vooraf ter kennis van de werknemer worden gebracht.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens