NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Samenhang tussen artikel 13 van het KB 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte en artikel 434 ARAB

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Artikel 434 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming is een zeer algemeen artikel dat stelt dat materieel, installaties en productie-inrichtingen moeten aangepast zijn aan de uit te voeren werken.  Steigers zijn hiervan slechts een relatief klein onderdeel.
Liever dan links en rechts één of enkele regels te schrappen waardoor het artikel een belangrijk deel van zijn algemeenheid verliest, en eveneens ter wille van de continuïteit en de volledigheid werd het nuttig geoordeeld het artikel in zijn geheel te behouden.

Er is trouwens geen enkele onmiddellijke tegenspraak tussen de vereisten van genoemd artikel en de beschikkingen van de artikelen 5 en volgende van het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werken op hoogte, noch met de specifieke bepalingen opgelegd voor het gebruik van steigers. 

Inderdaad, elke degelijke en gefundeerde risicoanalyse en -evaluatie zal in nagenoeg alle gevallen strenger zijn dan de vereisten van het desbetreffende ARAB artikel.  Daarenboven, ook in dit geval, moeten zowel de gebruiker als de monteur van de steiger zich kunnen verantwoorden ten aanzien van de toezichthoudende ambtenaren voor een eventueel onderzoek.  Integendeel, de specifieke vereisten betreffende de steigers zijn duidelijk stringenter dan deze gespecificeerd in artikel 434 ARAB.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites