NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verhouding tussen de bepalingen inzake arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte en de bepalingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel 5 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV en  titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van boek IX van de codex over het welzijn op het werk, zijn bedoeld om elkaar aan te vullen.

Titel 5 van boek IV van de codex stelt in artikel IV.5-1 dat de werkgever de nodige materiële en organisatorische maatregelen moet nemen opdat de arbeidsmiddelen die ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn om het werk uit te voeren, zodanig dat het welzijn van de werknemers bij het gebruik ervan wordt verzekerd.

Om de keuze van de meest geschikte arbeidsmiddelen te verantwoorden zal de werkgever een risicoanalyse  en -evaluatie uitvoeren zoals geëist door de artikelen I.2-6 en I.2-7 van de codex.  Hierbij wordt de hiërarchie van algemene preventiebeginselen, zoals omschreven in artikel 5 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 toegepast.  Uiteraard wordt hierbij steeds gestreefd om de risico's te voorkomen, of tenminste toch zo veel mogelijk in te perken.

Indien uit de beoordeling blijkt dat beschermingsmiddelen toch noodzakelijk zijn, zal voorrang gegeven worden aan collectieve beschermingsmiddelen, vóór individuele. 
Pas indien collectieve bescherming niet mogelijk of realiseerbaar is zullen individuele beschermingsmiddelen mogen gebruikt worden.

Het is pas in dit laatste geval, met andere woorden wanneer het gebruik van PBM absoluut noodzakelijk is, dat  titel 2 van boek IX van de codex van kracht wordt. 

En enkel in dit laatste geval moeten er PBM ter beschikking gesteld worden van zodra een val van een hoogte van meer dan twee meter kán voorkomen worden.

Het gebruik van PBM voor een lagere hoogte is niet zinnig vermits het beveiligingsapparaat pas efficiënt wordt vanaf een dergelijke hoogte.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites