NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 19 december 2014

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

19 december 2014

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Lessen uit ongevallen” (http://werk.belgie.be/lesongeval) een nieuwe nota vinden over een incident dat zich heeft voorgedaan in een Belgisch Sevesobedrijf. Het betreft met name de nota met als titel “Emissie van chloor door elektriciteitsuitval” (referentie CRC/ONG/042-N).

Een blikseminslag op een hoogspanningslijn heeft ervoor gezorgd dat de elektriciteit in een Seveso-inrichting volledig wegviel. Een aantal noodstroomvoorzieningen hebben niet gefunctioneerd, waardoor een installatie voor de neutralisatie van chloor in de restgassen zonder energie viel en er chloor werd vrijgezet in de omgeving. Ook de chloordetectiesystemen en de telefooncentrale van het bedrijf werden door de elektriciteitsuitval getroffen.

Bij dit incident vielen er geen gewonden. De buurbedrijven hebben wel ernstige hinder ondervonden van de chlooremissie.

De lessen die uit dit incident kunnen getrokken worden, hebben vooral betrekking op noodsystemen voor stroomvoorziening bij elektriciteitsuitval.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2014 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens