NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 27 februari 2015

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

27 februari 2015

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Publicaties” (http://werk.belgie.be/acrpubl) de nieuwe informatienota “Leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid in het veiligheidsrapport” vinden.

Deze leidraad beschrijft de verwachtingen van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s ten aanzien van de informatie over de interne veiligheid in het veiligheidsrapport en wil een praktische werkwijze aanreiken om deze informatie te beschrijven.

Deze nota vervangt de publicatie CRC/IN/008 ‘Leidraad voor het opstellen van een veiligheidsrapport’ uit 2001. Die publicatie bevatte ook reeds een sectie ‘interne veiligheid’. De huidige nota is dus een actualisatie van de richtlijnen uit 2001 voor het beschrijven van de interne veiligheid.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2014 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens