NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Artistieke prestaties of artistieke werken voor een occasionele werkgever of gebruiker

Begrip

Artistieke prestaties en/of artistieke werken die tegen betaling van een loon worden geleverd kunnen tijdelijke arbeid uitmaken wanneer zij ten bate van een occasionele werkgever (in het geval van een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid) of een occasionele gebruiker (in het geval van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid) worden geleverd.  

Een occasionele werkgever of occasionele gebruiker is een werkgever of gebruiker is diegene die:  

  • het organiseren van culturele manifestaties of het commercialiseren van artistieke creaties niet als hoofdactiviteit heeft,
  • of die geen ander personeel tewerkstelt waarvoor hij onderworpen is aan de sociale zekerheid der werknemers.  

De artistieke prestaties of artistieke werken waarvan sprake moeten betrekking hebben op de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.  

Ook de prestaties die worden uitgevoerd door podiumtechnici worden in dit verband beschouwd als artistieke prestaties.  

Voorbeeld: 

  • een bedrijf dat beroep doet op een orkest voor het opluisteren van een jaarlijks bedrijfsfeest 
  • een buurtcomité dat beroep doet op een clown voor de organisatie van een kinderfeest in de buurt   

Maximumduur en na te leven procedure  

Een occasionele werkgever of gebruiker die een beroep doet op deze vorm van tijdelijke arbeid is niet gebonden aan enige maximumduur of procedure.  

De duur van de arbeidsovereenkomst die in dit verband wordt afgesloten, stemt overeen met de duur van de artistieke prestaties en/of artistieke werken die moeten worden geleverd.

Schematisch overzicht   

Artistieke prestaties en/of artistieke werken 

Maximumduur 

Procedure 

 

duur van de artistieke prestaties en/of werken 

geen 

 

Wettelijke referenties  

Koninklijk besluit van 23 mei 2003 tot uitvoering van artikel 1, § 6, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens