NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wie kan zich kandidaat stellen?

 

  

Kandidatenlijsten

De kandidaten worden voorgedragen op verschillende lijsten die variëren naargelang het betrokken orgaan:

 • drie lijsten voor het comité voor preventie en bescherming op het werk:
  • de arbeiders;
  • de bedienden;
  • de jeugdige werknemers: voorzover de onderneming op de dag van de verkiezingen tenminste 25 werknemers tewerkstelt die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de dag van de verkiezingen.
   
 • vier lijsten voor de ondernemingsraad:
  • de arbeiders;
  • de bedienden;
  • de jeugdige werknemers: voorzover de onderneming op de dag van de verkiezingen tenminste 25 werknemers tewerkstelt die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de dag van de verkiezingen;
  • de kaderleden: voor zover de onderneming tenminste 15 kaderleden tewerkstelt.    
   

 

Wie mag kandidatenlijsten voordragen ?

De lijsten van arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers kunnen enkel worden voorgedragen door interprofessionele vakbondsorganisaties die als representatief erkend zijn : ABVV, ACLVB en ACV.

De lijsten van kaderleden kunnen worden voorgedragen door dezelfde interprofessionele vakbondsorganisaties die als representatief erkend zijn (ABVV, ACLVB en ACV) evenals door:

 • NCK: de representatieve organisatie van kaderleden
 • kaderleden van de onderneming (huislijsten): tenminste 10% van de kaderleden van de onderneming moeten de lijst ondersteunen.

De adressen van deze organisaties zijn de volgende:

ABVV : Hoogstraat 42, 1000 Brussel
ACLVB : Koning Albertlaan 95, 9000 Gent
ACV : Dienst Onderneming, Postbus 10, 1031 Brussel
NCK : Lambermontlaan 171, b4, 1030 Brussel

 De representatieve werknemersorganisaties moeten er in de mate van het mogelijke voor zorgen dat de werknemers en de verschillende secties van de onderneming op hun kandidatenlijst(en) vertegenwoordigd zijn en moeten erover waken dat de werknemers en de werkneemsters op hun kandidatenlijst(en) vertegenwoordigd zijn in verhouding tot hun respectievelijk belang in elke categorie van werknemers waarvan kandidatenlijsten neergelegd worden. 

 Op elke kandidatenlijst neergelegd bijvoorbeeld voor de categorie van de bedienden, zou het aantal vrouwen en mannen evenredig moeten zijn met het aantal vrouwelijke en mannelijke bedienden tewerkgesteld in de betrokken technische bedrijfseenheid. 

 In diezelfde zin moeten zij ook de evenredige vertegenwoordiging van buitenlandse werknemers tewerkgesteld in de onderneming, op de kandidatenlijsten nastreven. 

 

Wie mag kandidaat zijn ?

 1. Behoren tot de onderneming:

  De werknemers die met de onderneming verbonden zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst en de gelijkgestelde werknemers (de onderzoekers van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de werknemers die voor een beroepsopleiding in de onderneming geplaatst zijn door de gemeenschapsinstellingen).
   
 2. Behoren tot de werknemerscategorie waarvoor de kandidaat zijn kandidatuur indient (arbeiders, bedienden, kaderleden en jeugdige werknemers).

  De kandidaten jeugdige werknemers moeten jonger dan 25 jaar zijn op de dag van de verkiezing).
   
 3. Anciënniteit:

  Men moet 6 maanden ononderbroken anciënniteit hebben op de dag van de verkiezingen (of 9 maanden onderbroken anciënniteit in 2015).
   
 4. Nationaliteit:

  Er is geen nationaliteitsvoorwaarde. Alle werknemers, ongeacht hun nationaliteit, die regelmatig zijn tewerkgesteld in België kunnen als kandidaten worden voorgedragen.
   
 5. Leeftijd:

  Wie kandidaat wil zijn voor de vertegenwoordiging van de jonge werknemers, moet op de dag van de verkiezingen minstens 16 jaar oud zijn en mag de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben.

  De afgevaardigden voor de andere categorieën moeten op de dag van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben.
   
 6. Uitsluitingen:

  De personen die als leidinggevend personeel worden beschouwd tijdens de verkiezingsprocedure mogen geen kandidaat zijn.

  Zo ook mogen de preventie-adviseur en de vertrouwenspersoon in de zin van de welzijnswetgeving geen kandidaat zijn, zowel voor het comité als voor de ondernemingsraad.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens