NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 1 juli 2015

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

1 juli 2015

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Publicaties in ontwikkeling” de discussieversie van het nieuwe inspectie-instrument “Beheersen van de verspreiding van stoffen” vinden.

Met dit inspectie-instrument willen de inspectiediensten nagaan of de ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de verspreiding van gevaarlijke stoffen (die accidenteel werden vrijgezet) te beheersen.

Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument per e-mail overmaken aan de inspectiediensten (contactadres: peter.vansina@werk.belgie.be).

De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. Na de inspraakperiode zal het document worden afwerkt en officieel gepubliceerd.

De overlegvergadering voor het inspectie-instrument “Beheersen van de verspreiding van stoffen” zal plaatsvinden op 28 oktober 2015 van 09u30 tot 12u00 in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel.

Wie aan de vergadering wil deelnemen, wordt verzocht zich in te schrijven via e-mail vóór 19 oktober 2015 (contactadres: peter.vansina@werk.belgie.be). Wij verwachten eveneens dat de deelnemers ten laatste tegen 19 oktober 2015 via deze weg ons de vragen en opmerkingen bezorgen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering. 

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2015 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens