NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Communicatie via e-Box : per overlegorgaan

Een eerste document betreffende de sociale verkiezingen, die in 2016 zullen plaatsvinden, werd in de e-Box van de ondernemingen geplaatst op 25 juni 2015. Hierbij enkele toelichtingen over hoe de wijze van communicatie via de e-Box zal gebeuren. 

Welke ondernemingen ontvingen een of meerdere documenten in de e-Box ? 

Een eerste document betreffende de sociale verkiezingen 2016 werd verstuurd naar de ondernemingen die opgenomen zijn in de databank sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid. Dit zijn de ondernemingen die in 2012 de verkiezingsprocedure hebben opgestart met het oog op de oprichting of hernieuwing van één of meerdere ondernemingsra(a)d(en) en/of comités voor preventie en bescherming op het werk (verder : OR/CPBW).

Contact via e-Box : per overlegorgaan  

Voor elke juridische entiteit is een e-Box gereserveerd. De communicatie via de e-Box tussen de FOD Werkgelegenheid en de ondernemingen die de procedure sociale verkiezingen moeten opstarten gebeurt per overlegorgaan. Dus als binnen één juridische entiteit 1 OR en 3 CPBW’s opgericht moeten worden, zullen 4 documenten gepubliceerd worden in de e-box van de onderneming (juridische entiteit).

In het kader van de sociale verkiezingen verstaan we onder “onderneming” evenwel de technische bedrijfseenheid (TBE). De bepaling van de TBE gebeurt voor beide organen en kan voor de OR en voor de CPBW gelijk maar ook verschillend zijn. Een TBE kan op 3 verschillende manieren gedefinieerd worden:

 • 1 juridische entiteit = 1 TBE : je ontvangt in de e-box van de juridische entiteit maximaal 2 documenten per verzending: 1 voor CPBW en 1 voor OR ;

   
 • 1 juridische entiteit = meerdere TBE’s: je ontvangt evenveel documenten als er overlegorganen moeten worden opgericht binnen de juridische entiteit. Dus, in geval van één juridische entiteit (één KBO-nummer) met 1 OR en 3 CPBW’s zullen er bij elke communicatie telkens 4 documenten in de toepassing sociale verkiezingen van de e-Box gepubliceerd worden. De naam van het document bevat het dossiernummer van de desbetreffende technische bedrijfseenheid ;

   
 • Meerdere juridische entiteiten = 1 TBE: je ontvangt in de e-box van één van de juridische entiteiten maximaal 2 documenten per verzending: 1 voor CPBW en 1 voor OR. Er wordt gepubliceerd in de e-box van die juridische entiteit waarvan het ondernemingsnummer als “hoofdondernemingsnummer” opgenomen is in de databank sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid.

Indien uw onderneming niet aan de wettelijke drempelvereisten voldoet om de procedure sociale verkiezingen op te starten en u toch een bericht ontvangen heeft in uw e-box, neem dan contact op via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be.

Indien uw onderneming wel aan de wettelijke drempelvereisten voldoet om de procedure sociale verkiezingen op te starten maar u geen bericht ontvangen heeft in uw e-box, neem dan contact op via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be.

Volgende communicatie via e-Box

 

 

 

 

 

In november 2015 zullen  via de e-Box de inlogcodes voor de webapplicatie sociale verkiezingen van de FOD Werkgelegenheid verstuurd worden. Voor elk overlegorgaan opgenomen in de databank sociale verkiezingen zal u een bericht met een inlogcode ontvangen in uw e-Box. In de meeste gevallen is deze inlogcode gelijk voor zowel OR als CPBW. Indien uw juridische entiteit over meerdere TBE's (OR's of CPBW's) beschikt, zal u meerdere inlogcodes ontvangen.

Een inlogcode-bestaat uit een dossiernummer + paswoord


 • Dossiernummer

Elk overlegorgaan heeft een dossiernummer. Het basisdossiernummer bestaat uit 5 cijfers en eindigt op een 1 voor de OR en op een 2 voor de CPBW.

 • Paswoord

Het paswoord kan na het inloggen op de webapplicatie door de verantwoordelijke sociale verkiezingen in de applicatie aangepast worden.


VOORBEELD
   

Juridische entiteit A heeft 3 vestigingen in België: één in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.  

In het kader van de verkiezingen vormen deze 3 vestigingen : 

 • 1 TBE voor de OR (de juridische entiteit = 1 TBE)  
 • 3 TBE’s voor het CPBW (de juridische entiteit = meerdere TBE’s). 

In de e-box zullen 4 berichten gepubliceerd worden met 3 verschillende inlogcodes. 

 1. Inlogcode voor OR + CPBW Brussel  
 2. Inlogcode voor CPBW Vlaanderen 
 3. Inlogcodes voor CPBW Wallonië 
 

 


Heeft u vragen ?   

Met al uw vragen over de sociale verkiezingen (drempelvereisten, betrokken ondernemingen, fases van de verkiezingsprocedure, verplichtingen van de ondernemingen enzovoort) kunt u terecht bij FOD Werkgelegenheid, op volgend adres: sociale.verkiezingen@werk.belgie.be .

Vragen over de e-Box (hoe u die activeert, welke velden u moet invullen) richt u tot het contactcenter van de Sociale Zekerheid, telefonisch op het nummer 02/511.51.51. of schriftelijk via het contactformulier.  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens