NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toelichting - PC 327

Ingevolge de wijziging van de reglementering betreffende de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen in de Vlaamse Gemeenschap, heeft het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen nr. 327 de uitbreiding gevraagd van zijn bevoegdheidsgebied tot de "ondernemingen die het label van maatwerkbedrijf dragen".

Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (BS 02/09/2013), in werking getreden op 1 april 2015, heft immers de decreten betreffende de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen op. Deze begrippen worden, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, vervangen door onderneming met het label van "maatwerkbedrijf". De bestaande beschutte en sociale werkplaatsen blijven echter tijdens een overgangsperiode van onbepaalde duur, waarvan de bevoegde minister de einddatum zal vaststellen, bestaan. Het is om die reden dat wordt voorgesteld om een derde type onderneming toe te voegen aan het bevoegdheidsgebied en de eerste twee types ondernemingen te behouden tot aan het einde van de overgangsperiode.

Zodra het bevoegdheidsgebied van paritair comité nr. 327 uitgebreid is, zal dat van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap nr. 327.01 eveneens in dezelfde zin worden gewijzigd. 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites