NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toelichting - PC 331

Op advies van de sociale partners van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector nr. 331 wordt voorgesteld om de bevoegdheid van het paritair comité uit te breiden tot de “diensten voor thuisopvang van zieke kinderen”.

Het betreft de diensten die thuisopvang organiseren voor zieke kinderen, andere dan baby’s en peuters. De thuisopvang van zieke baby’s en peuters is aan een vergunning van Kind en Gezin onderworpen (decreet van 20.4.2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters – B.S. van 15.6.2012) en maakt reeds deel uit van de bevoegdheid van het PC 331 op basis van artikel 1, § 2, laatste alinea, punt 2° (“2° de organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap”). 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites